Інженерні вишукування в Дніпропетрвоській області

Опубликовано: 23.08.2018 в 15:13


Інженерні вишукування  «Будівництво полігону твердих побутових відходів потужністю 119 тис. т. в смт.Томаківка  Дніпропетровської області».

В адміністративному відношенні ділянка робіт розташована на північно-західній окраїні смт.Томаківка Дніпропетровській області, в межах верхів’я та серединної частини  місцевого безіменного глибоко врізаного яру. Досліджуваний яр із  південного-заходу обмежений автомобільною дорогою Томаківка-Олександрівка, із північного-заходу та північного-сходу орними землями.

Найближчими населеними пунктами від проектованого полігону ТПВ є смт.Томаківка (600 м південно-східніше), с.Кисличувата (800 м північно-східніше), с. Семенівка (3000 м південно-захід.).

Геологія ділянки

На геології ділянки для уточнення інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов пробурено 19 свердловин глибиною від 2,0 до  15,0 м.

Геологічні роботи здійснювались ручним та ударно-канатним способом верстатом УГБ-50М. Гибина та діаметр буріння визначались цільовим призначенням свердловин.

Можливо Вас зацікавить: буріння сердловин

У геоморфологічнім відношенні ділянка робіт розташована в  зоні зчленування північного схилу Азовсько-Придніпровської височини й північної частини Причорноморської низовини.

Досліджувана територія розташована на вододілі правобережжя  р.Дніпра й правому корінному схилі долини р.Томаківки в верхній її течії.

Поверхня його являє собою горбисту степову рівнину, розчленованою мережею балок та ярів: Мала Кам’янка, Камишувата, Кисличувата, Широка, Топила, рядом менш коротких безіменних балок та ярів.

Зазначені балки відділяються друг від друга вододілами, поверхня яких поступово знижується убік рік і балок, зливаючись із їхніми схилами.

У верхів’ях великих балок побудована велика кількість штучних водойм-ставків, які мають тісний гідрогеологічний зв’язок з першим від поверхні водоносним горизонтом і відіграють немаловажну роль у живлені підземних вод, а також у регулюванні поверхневого стоку.

Схили балок порізані численними вимоїнами й короткими ярами глибиною від декількох до 15 м., у бортах яких оголюються породи від четвертинного до неогенового віку. Найбільш глибокі яри утворюються в межах лесової товщі.

Донна частина балок заболочена та задернована, поросша очеретяною рослинністю, на більшому протязі балок протікають струмки, що утворювалися за рахунок дренуванні підземних вод, а також фільтрації води із поверхневих водойм. В літні періоди року водотоки по днищам балок часто пересихають.

Рельєф району характеризуються загальним ухилом поверхні убік Каховського водосховища, р.Томаківки, локально убік балок. Особливо помітне зниження поверхні спостерігається по схилах долин р.Дніпра й р.Томаківки, де плавність рельєфу порушується уступами річкових терас і найчастіше крутими схилами ярово-балкової мережі.

У долині р.Томаківки виділяються заплавна й надзаплавна акумуляційна  тераса, яка піднімається над урізом води на 2-5 м.

Відмітки поверхні досліджуваного району коливаються від 95-100 м на вододільних ділянках до 30-40 м у межах днищ балок річкової мережі.

З несприятливих сучасних фізико-геологічних процесів і явищ у межах геології ділянки спостерігається площинний змив та лінійна ерозія, у межах знижених місцях рельєфу спостерігаються підтоплення й заболочування території, а також у межах верхів’я вододільного плато і його схилів слід зазначити наявність у геологічному розрізі значної товщі лесовидних ґрунтів, здатних проявляти просадні властивості при замочуванні.

Розвиток процесів розмиву спостерігається на схилах і в днищах річкових долин і балок. У результаті ерозійної діяльності  на поверхні схилів утворювалися численні вимоїни і яри, що прорізують комплекс порід від четвертинних до неогенових.

На вододільних ділянках спостерігається лише слабко помітний розмив ґрунтово-рослинного шару в результаті зливових дощів. Розвитку процесів розмиву сприяє характер денної поверхні схилів, фізико-механічні властивості ґрунтів при участі поверхневого стоку й атмосферних опадів; комбінація всіх цих факторів проявляється при яроутворені.

Склад  побутових  і будівельних відходів смітника є характерним для селищ міського типу. Будівельне сміття  представлене перемішаним суглинком із включенням щебеню, битої цегли, уламків бетону, шматків заліза й дроту. Побутове сміття представлене  склом, пластиковими пляшками, поліетиленом, пакетами, вугіллям, золою, гнилими овочами, гноєм, деревом, ганчірками, взуттям та інше.

Геологія

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт із поверхні представлений:

 1. Сучасними техногенними відкладами – насипними ґрунтами (побутове та будівне сміття, суглинок ГРШ), невитриманої потужністю до 2,0м – ІГЕ-1.
 2. В днищі досліджуваного яру із поверхні залягають сучасні алювіально-делювіальні відклади представлені перевідкладеним суглинком, середнім, замуленим, від чорного до темно-сірого кольору, місцями із включенням обломків вапняку, від тугопластичної до м’якопластичної консистенції, потужністю 1,1-2,0 м – ІГЕ-2.
 3. На схилах яру під насипними ґрунтами і в місцях їх відсутності із поверхні залягають сучасні елювіальні відклади – ґрунтово-рослинний шар (суглинок гумусований, від чорного до темно-бурого кольору), потужністю 0,2-1,0 м – ІГЕ-3.
 4. Із глибини 0,2-1,0м ґрунтово-рослинний шар підстеляється середньо-верхньочетвертинними елювіальними, еолово-делювіальними лесовидними відкладами представленими:

– середнім суглинком, жовто-коричневого кольору, із включенням карбонатних стягнень, напівтвердої консистенції, потужністю до 2,1-3,2 м – ІГЕ-4;

– легким викопним суглинком, темно-коричневого кольору, від твердої до м’якопластичної консистенції, потужністю до 0,7-1,0 м – ІГЕ-5;

– легким суглинком, палево-жовтого кольору, від твердої до м’якопластичної консистенції, потужністю 1,8-3,0 м – ІГЕ-6;

– середнім суглинком, жовто-бурого кольору, із включенням карбонатів, від напівтвердої до м’якопластичної консистенції, потужністю до 0,5-1,5 м – ІГЕ-7;

– важким суглинком, червоно-бурого кольору, із включенням карбонатних стягнень та кристалів гіпсу, від напівтвердої до тугопластичної консистенції, потужністю 1,0-2,0 м – ІГЕ-8.

 1. Із глибини 8-9 м в межах схилів яру та глибини 2,5-5,0 м в межах днища верхів’я яру залягають пліоцен-нижньочетвертинні червоно-бурі глини, загіпсовані та карбонатизовані, напівтвердої консистенції, із включенням карбонатів і окислів марганцю, потужністю до 13,5 м – ІГЕ-9. В середній та нижній частині яру червоно-бурі глини виклинцьовується.
 2. Підстеляється четвертині та червоно-бурі глини міоценовими відкладами неогену, представленими піскуватою глиною, вапняковою, від світло-сірого до жовто-зеленого кольору, тугопластичної консистенції, потужністю до 10,5 м – ІГЕ-10; Іноді в товщі глинистих відкладів зустрічаються прошарки тріщинуватого вапняку, світло-сірого кольору, потужністю до 2,0 м – ІГЕ-12, та дисперсних продуктів їх вивітрювання (супісок сірий із включенням жорстви вапняку, пластичної консистенції), невитриманої потужності до 0,5 м – ІГЕ-11.
 3. В нижній частині яру, в межах його днища (розвідувальна свердловина №16) на глибині 3,5 м розкриті мезозой-кайнозойські елювіальні відклади представлені уламковою зоною кори вивітрювання кристалічних порід (жорства із супісковим заповнювачем), світло-сірого кольору, розкритою потужністю до 1,5 м – ІГЕ-13.

геологические работы

Можливо Вас зацікавить: геологічний розріз

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button