Геологічне дослідження ділянки

Опубликовано: 17.05.2018 в 15:03


Геологія ділянки відноситься до Придніпровської низовини й представляє собою слабохвилясту досить нерівномірно розчленовану степову рівнину.

Геологічні вишукування

Інженерно-геологічні доcлідження показали, що заплава річки Піщанка протягнена з півночі на південь, південно-захід. Рельєф поверхні характеризується уступчастими формами в напрямку до найважливіших ерозійних дрен, головним чином до р.Самара. Річка Піщанка розташована в долині р.Самара, ширина котрій досягає 3-4 км.

Річка Піщанка в північний частини досліджуваної ділянки пересипана дамбою по котрій проходить залізнична дорога. Відсутність водопропускної споруди перетворило річку в північний частини в окрему ізольовану водойму, в південний частини  досліджуваної ділянки річка має вільний стік води.

Розчищення русла річки Піщанка поліпшило б умови поверхневого стоку по руслу ріки за рахунок видалення в руслі мулів і глинистих ґрунтів, що спричиняють опір потоку.

Інженерно-геологічними вишукуваннями передбачається розчищення (шляхом виділення із русла мулуватих пилувато-глинястих ґрунтів) річка Піщанка, а також будівництво водопропускних споруд під залізничною та автодорогою.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Досліджувана територія на всьому своєму протязі прилягає зі східу до індивідуальної житлової забудови.

Згідно ДБН Д.2.-1-99 таблиця №1 – (розподіл ґрунтів на групи залежно від труднощів їх розробки) дані ґрунти відносяться:

А. Інженерно-геологічні умови площадки водопропускної споруди під з.д.

Геолого-літологічний розріз на площадці водопропускної споруди під залізної дорогою під тілом дамби представлений с поверхні сучасними техногенними відкладами складеними пісками щільними, вологими, потужністю до 2,8 м – ІГЕ-1;

– під щільними насипними відкладами, а також з поверхні на ділянки примикання до русла річки до глибини 0,4-3,9 м залягають насипні відклади представлені пісками дрібнозернистими, середньої щільності з прошарками суглинку, мулуватими, потужністю до 1,1 м – ІГЕ-2.

Нижче по розрізу залягають алювіальні відклади представлені:

– з глибини 0,4-1,3 м, по осі дамби з глибини 3,9 м залягають суглинки перевідкладені, темно-сірі, чорні, мулуваті, м’якопластичної консистенції, потужністю від 0,6 до 1,2 м  – ІГЕ-4;

– з глибини 1,0-5,1 м залягають піски сіруваті, пилуваті, середньої щільності, мулуваті, потужністю 0,4-0,9 м  – ІГЕ-6;

– з глибини 1,4-6,0 м залягають піски сіруваті, дрібнозернисті, середньої щільності, потужністю 1,5-4,6 м  – ІГЕ-7;

– з глибини 6,0-7,5 м залягають піски сіруваті, середньозернисті, гравеліті, середньої щільності, потужністю 0,7 м  – ІГЕ-8;

– нижче по розрізу з глибини 6,7-8,2 м залягають відклади харківської світи палеогену (глина піскувата) – ІГЕ-9.

Досліджені ґрунти не просадові.

Можливо вас зацікавить: аналіз грунтів

Природною основою проектованої споруди можуть служити ґрунти (насипні відклади, суглинки та піски, глини) – ІГЕ-  1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.

сделать геологию участка

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button