Геологічні дослідження у Донецьку

Опубликовано: 27.11.2018 в 16:15


 

Інженерно-геологічний центр GEOBEST провів геологічні дослідження під нове будівництво водонапірної башти V – 50 м3 у с. Рибинське, Волноваського району, Донецької області.

Геологічні вишукування

На момент виконання геологорозвідки була пробурена 1 розвідувальна свердловина глибиною 10 м. Геологічні вишукування проведені в  зоні зчленування південно-західної окраїни Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) з прилягаючим до неї північного схилу Приазовської ділянки Українського кристалічного масиву, або, що одне і те ж, Азовської антеклізи.

Можливо Вас зацікавить: БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

ДДЗ являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену. Цій структурі в сучасному рельєфі відповідає лінійно витягнуте пониження північно–західного простягання з мінімальними абсолютними відмітками рельєфу по осьовій частині. Блокова будова фундаменту складного Дніпровського грабена (рифту) утворена регіональними субширотними і субмеридіанальними розломами, що перетинаються здебільшого під прямими кутами. Поверхні блоків фундаменту на валах і у ровах підняті або опущені один відносно одного.

На неотектонічному етапі розвитку вся територія ДДЗ знаходилася в стані висхідних диференційованих рухів, обумовлених різною амплітудою рухів блоків фундаменту. Саме вони обумовили оформлення ряду домінантних геоморфологічних комплексів і характер сучасного рельєфу центральної та прибортових частин ДДЗ.

Породи герцинського поверху виступають на денну поверхню (басейни річок Кальміус, Суха Волноваха, Мокра Волноваха) чи порівняно неглибоко (до 200 м) залягають під покривом більш молодих осадів (басейн р. Вовча).

Верхній (альпійський) структурний поверх як геотектонічна одиниця не являється однорідним. Від підрозділяється на два підповерхи:

 • нижній, який охвачує мезозойські відклади;
 • верхній – третинні та четвертинні відклади.

Відмінності між ними полягають в тому, що нижній підповерх більш інтенсивно дислокований, утворює ряд успадкованих пологих складок та розірваний зкидами значної амплітуди. Породи, які його складають, залягають горизонтально чи майже горизонтально, трансгресивно перекриваючи породи нижнього підповерху та всі більш древні породи.

Після виконання робіт на геології ділянки був побудований геологічний розріз, який представлений:

ІГЕ-1 – Ґрунтово-рослинний шар;

ІГЕ-2 – Суглинок легкий, лесовий, коричневий, з включеннями карбонатів, напівтвердий;

ІГЕ-3 – Суглинок важкий, коричнево-бурий, з включеннями карбонатів, тугопластичний.

Геологія фундаменту може служити ІГЕ-2 та ІГЕ-3.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЯ ФУНДАМЕНТУ

геодезия участка Донецкая область

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button