Геологічні дослідження Донецька область

Опубликовано: 21.05.2018 в 18:49


Інженерно-геологічні вишукування проводились на об’єкті: «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Соледар, КНС-1 і КНС-2, напірних мереж каналізації» виконані центром інженерних вишукувань «Геобест».

Геологічні роботи

На геології ділянки пробурені 15 розвідувальних свердловин, глибиною від 3 до 10 м, загальним метражем 101,0 п.м.

Коли проводились геологічні роботи,  буріння свердловин здійснювалося механічним способом.

У геоструктурному відношенні досліджувана територія розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини з похованими структурами Донецької складчастої області.

Геологія земельної ділянки розташована в зоні зчленування корінного схилу із заплавою р.Мокра Плотва. Долина річки має коритоподібну форму, відноситься до степового типу.

Можливо вам зацікавить: геологія ділянки

Геологічні дослідження

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт  із поверхні представлений:

 1. Сучасними техногенними відкладами – насипними ґрунтами, складеними суглинком перемішеним із чорноземом, піском та будівельним сміттям, рихлим не злежаним, потужністю 0,5-2,4 м – ІГЕ-1.
 2. Під насипними ґрунтами та в місцях їх відсутності із поверхні залягаюсь сучасні елювіальні відклади – ґрунтово-рослинний шар (суглинок гумусований із залишками напіврозкладеного коріння рослин, чорного, в підошві темно-сірого кольору), потужністю 0,5-1,0 м – ІГЕ-2.
 3. На досліджуваній території, яка знаходиться в заплаві р. Мокра Плотва, сучасні ґрунти підстеляються верхньочетвертинно-сучасними алювіальними відкладами, представленими:

– суглинком легким, із прошарками важкого  та лінзами дрібного піску,  тугопластичної консистенції, від сірого  та темно-бурого до коричневого кольору, місцями загіпсований, із включеннями рідкої жорстви, потужністю до 3,8 м, – ІГЕ-3;

– суглинком важким, тугопластичної консистенції, коричневого кольору, із білими плямами гіпсу, потужністю до 4,9 м, – ІГЕ-4;

супіском сірувато-бурого кольору, із лінзами дрібного піску та  прошарками  суглинку, пластичної консистенції, із включеннями рідкої жорстви, розкритою потужністю до 6,9 м, – ІГЕ-5.

 1. На ділянці, яка знаходиться на корінному схилу долини р. Мокра Плотва, сучасні ґрунти підстеляються середньо-верхньочетвертинними елювіальними, еолово-делювіальними відкладами, представленими:

– легким суглинком, напівтвердої консистенції, коричневого кольору, із прошарками темно-коричневого, місцями загіпсованим, потужністю до 3м,            – ІГЕ-6;

легким суглинком, м’якопластичної консистенції, коричневого кольору, із включеннями рідкої жорстви, місцями загіпсованим, розкритою потужністю 5,9м, –  ІГЕ-7.

Можливо вас зацікавить: геологорозвідка

Умови залягання і поширення в розрізі кожного виділеного ІГЕ приведені на інженерно-геологічних розрізах і літологічних колонках свердловин (ГД).

На період  вишукувань (травень 2018р) ґрунтові води у межах очисних споруд  залягають на глибині 2,4-5,4 м. Абсолютні відмітки рівня ґрунтових вод – 74,1-75,4 м.

Водовміщуючими породами є легкі та важкі суглинки і супіски.

Коефіцієнт фільтрації становить:

 • для легких суглинків – 0,5 м/доб;
 • для важких суглинків – 0,05 м/доб.
 • для супісків 0,8 м/доб.

Ґрунтові води із сухим залишком 4,0 г/л по хімічному типу сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві.

Можливо вас зацікавить: аналіз грунту

По трасі каналізації від ОС до КНС-2 ґрунтові води до глибини буріння 3 м не розкриті.

По трасі каналізації від ОС до КНС-1  станом на травень 2018р ґрунтові води зустріті в свердловинах №13 та 14, на глибині 0,0-1,6 м. Згідно ДБН В.1.1-24-2009  дана територія  відноситься до постійно (природно)  підтопленої.

Із несприятливих сучасних фізико-геологічних процесів і явищ, що  впливають на нормальне функціонування об’єкту, у межах досліджуваних ділянок слід зазначити наступне:

 • у межах майданчику споруд очищення та КНС-1 – сезонну підтопленість;
 • у межах майданчику КНС-2 – потенційну підтопленість, а також наявність в геологічній будові товщі лесоподібних ґрунтів здатних проявляти просадні властивості при замочуванні.

В якості основних засобів інженерного захисту слід передбачати обвалування, штучне підвищення поверхні території, споруди по регулюванню і відведенню поверхневого стоку, дренажні системи і інші захисні споруди.

геологические изыскания Донецк

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button