Геологічні дослідження Кропивницький

Опубликовано: 03.10.2018 в 17:26


Геологічні дослідження на об’єкті під будівництво магазину продовольчих товарів в м. Кропивницький.

Протягом 1981-1991 рр. на території району виконувалися гідрогеологічні та інженерно-геологічні роботи, які дали змогу вивчити геоморфологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні особливості, а також геолого-екологічні умови району. З тих пір і по теперішній час на території міста Кропивницький та прилягаючих до нього районів проводились численні геологічні і інженерно-геологічні вишукування та дослідження.

Геологічні вишукування

На території геологічних вишукувань беруть участь глибокометаморфізовані породи архею і протерозою, а також осадові відклади палеозою, мезозою і кайнозою. Згідно зі схемою регіонального геолого-структурного районування фундаменту Українського щита, площа вишукувань входить до складу Кіровоградського блоку першого рангу, який є складовою частиною Центрально-Українського геоблоку.

Геологія ділянки має чітковиражену двоярусну будову. Верхній ярус складають відклади осадового чохла, які залягають горизонтально, нижній – глибокометаморфізовані утворення докембрійського фундаменту.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЯ ДІЛЯНКИ

У структурно-формаційному аспекті площа належить до Інгуло-Інгулецької структурно-формаційної зони (СФЗ), її Приінгульської структурно-формаційної підзони (СФП).

Техногенні відклади утворилися в результаті промислової та побутової діяльності людини і з кожним роком мають все більше розповсюдження і практичне значення. Склад порід різноманітний, від перевідкладених відкладів до промислових і побутових відходів.

Схили вододілів мають абсолютні відмітки від 150 до 210 м. Поверхня схилів слабохвиляста, з нахилом 0 – 5° у бік долин і великих балок, розчленована притоками річок, балками, ярами. Формування схилів пов’язано з накопиченням та площинним змивом осадових відкладів, яке тривало з нижнього неоплейстоцену до голоцену.

Для більшості долин річок і балок району, що досліджувались, характерний асиметричний профіль, що підкреслюється неоднаковою висотою і крутизною схилів, різним ступенем розвиненості терас. На симетричних ділянках спостерігається коритоподібний профіль. Схили долин розвинені переважно в пухких кайнозойських відкладах і від вододільних схилів відокремлюються бровкою.

Схили січуть різновікові відклади і формуються під дією глибинної та бічної ерозії і мають пізньонеоплейстоцен-голоценовий вік. Основою схилів є надзаплавні тераси, заплави, з поверхнею яких вони зчленовуються по лінії тилового шва, а в місцях інтенсивної бічної ерозії – по берегах річок.

Річкова мережа височини належить до басейнів рр. Дніпро (Інгулець, Тясмин, Ірклей, Чутка, Цибульник) та Південного Бугу (Інгул).

Гідрографічна мережа добре розвинута. Більшість водотоків належать до басейну рр. Інгул та Інгулець.

Крім річкових долин і зародкових ерозійних форм рельєфу (вимоїн, борозен), основними елементами морфологічного комплексу яружно-балочного типу рельєфу є яри та балки, які найбільше поширені на півночі території. Балки – це ерозійні форми рельєфу з виробленим коритоподібним, лоткоподібним профілем і плоским дном, мають різну конфігурацію в плані і витягнуті на кілька кілометрів. Спостерігаються прості балки, в морфології яких відображаються ознаки одного циклу розвитку, але зустрічаються терасовані форми.

На короткій відстані балки послідовно розтинають всю товщу четвертинних та дочетвертинних порід. Яри – сучасні ерозійні форми рельєфу з невиробленим У-подібним профілем. У лесовидних суглинках, які легко розмиваються, утворюються яри вузькі, каньйоноподібні глибиною до 25 – 30 м, з прямовисними схилами і вершиною. На площі спостерігаються яри донні, схилові та вододільні. Довжина ярів коливається від перших метрів до перших сотень метрів. В устях більшості ярів і балок розвинені широкі конуси виносу, які являють собою накопичення піщано-глинистого матеріалу потужністю до 5 м.

Геологічні роботи

Після виконання геологічних робіт був складений геологічний розріз, який прдставляє:

ІГЕ-1 – Насипний ґрунт (суглинок, ГРШ, включення будівельного сміття;

ІГЕ-2 – Суглинок легкий, лесовий, світло-коричневий, твердий;

ІГЕ-3 – Суглинок легкий,  лесовий, коричнево-жовтий, напівтвердий;

ІГЕ-4 – Суглинок важкий, темно-коричневий, тугопластичний.

геологоразведка

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГОРОЗВІДКА

На період геологорозвідки до глибини буріння 9,0 м розкритий перший від поверхні водоносний горизонт в четвертинних лесопобідних відкладах.

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button