Геологічні дослідження у Харківській області

Опубликовано: 04.07.2018 в 14:15


Геологічні дослідження  на об’єкті: «Земельна ділянка для індивідуального дачного будівництва, розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, Слобожанська сільська рада. Кадастровий номер: 6325181000:03:014:0105» були виконанні інженерним центром «Геобест».

Геологічні вишукування

При проведенні геологічних вишукувань на ділянці пробурені 3 розвідувальні свердловини глибиною по 7 м, загальним метражем 21 п. м.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

Геологічні вишукування ґрунту проводились в межах північно-східного схилу Дніпровсько-Донецької западини, яка являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену.

У геологічній будові досліджуваної території приймають участь 2 структурних поверхи:

 • докембрійські кристалічні утворення;
 • потужна товща осадових порід фанерозою.

 

Геологія ділянки відноситься до Східно-Європейської рівнини, Лісостепової зони, Східно-Українського краю, розташовуючись в межах Харківської схилово-височинної області.

Можливо Вас зацікавить: геологія ділянки

У геоморфологічному відношенні геологічні вишукування ділянки проводились на Середньоруської височини, розташовуючись в  межах Східно-Української ерозійно-денудаційної розчленованої рівнини (на неоген-палеогеновій і крейдовій основі), в зоні зчленування заплави р. Муром з її правою надзаплавною терасою. Річка має трапецієподібну асиметричну річкову долину, річище помірно звивисте. Режим річки зарегульований Муромським водосховищем.

Згідно розподілу ґрунтів на групи залежно від труднощів їх розробки дані ґрунти відносяться:

ГРШ (ІГЕ-1) – номер ґрунтів 9-б до I групи розробки одноковшевим екскаватором;

Суглинок легкий м’якопластичний (ІГЕ-2) – номер ґрунтів 35-а до I групи розробки одноковшевим екскаватором.

мілкий пісок (ІГЕ-3) – номер ґрунтів 29-а до I групи розробки одноковшевим екскаватором;

пилуватий пісок (ІГЕ-4) – номер ґрунтів 29-б до I групи розробки одноковшевим екскаватором.

Глибина залягання рівня підземних вод становить:

– в південно-західній частині досліджуваної ділянки, яка розташована безпосередньо в заплаві р. Муром, – 1,8 м;

–  в північно-східній, яка знаходиться на першій надзаплавній терасі річки,  – 3,0-3,1 м.

Водовміщуючими породами є легкі суглинки та пилуватий пісок, коефіцієнти фільтрації для  яких становлять:

 • для легких суглинків – 0,2 м/доб;
 • для пилуватих пісків – 1,0 м/доб.

Виходячи з геологічної будови та геоморфологічних ознак досліджувана територія безпечна в карстово-суфозійному відношенні.

Інженерно-геологічні вишукування

У складі пошукового прогнозу при інженерно-геологічних вишукуваннях на досліджуваній ділянці слід зазначити наступні ймовірні зміни інженерно-геологічних умов:

-При експлуатації будівель і споруд в умовах недостатньої організації поверхневого стоку атмосферних опадів з прилеглої території відбудеться підйом рівня підземних вод і подальше зволоження ґрунтів підстави, яке призведе до зменшення їх несучої здатності, а також до порушення нормальної експлуатації будівель і споруд.

У складі нормативного прогнозу необхідно

Геология участка Харьковвідзначити наступні заходи:

-організувати відведення поверхневих вод (атмосферних опадів), не допускати аварійних витоків з підземних водоносних комунікацій.

При відповідному обґрунтуванні проекту і дотриманні будівельних норм, запроектоване будівництво не вплине на навколишнє середовище.

 

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button