Геологічні роботи в Дніпропетровській області

Опубликовано: 25.05.2018 в 16:05


В адміністративному відношенні геологія ділянки розташована на західній околиці с.Маломіхайловка Покровського району Дніпропетровської області, на території Скідянского хвостосховища.

Інженерно-геологічні вишукування

У процесі інженерно-геологічних вишукувань пробурено 4 свердловини глибиною 7,5-13,5 м.

Буріння розвідувальних свердловин вироблялося ударно-канатним способом верстатом УГБ-50М.

Можливо вас зацікавить: буріння свердловин

В геоморфологічному відношенні геологія земельної ділянки представляє хвилясту рівнину, розітнуту долиною балки Берестова, зарегульовану ставками і впадають в неї балками, у верхів’ї правої притоки однієї з яких і розташований відвал Скідянского кар’єра.

Абсолютні позначки поверхні землі коливаються в межах 140 – 170 м.

Регіональним водоупором є червоно-бурі глини.

Шламовий відстійник Скідянского кар’єра розташований у верхів’ях балки Скідяная є-ющейся правою притокою балки Берестова.

Геологічні роботи проводилися в середній частині балки Скідяная, неодноразово підсівши-палась. Після 2002 р виконано зміцнення укосів греблі зі збільшенням потужності берми в нижньому б’єфі на ділянці між дренажними ставками. Планомірна підсипка гребеня греблі і берми виконана суглинками з включенням будівельного сміття більше 10% – ІГЕ-1. Пот-ність підсипки гребеня греблі виконаної після 2002 р змінюється від 0 до 0,8 м; потужність підсипки на ділянці берми в районі між дренажними ставками змінюється від 1 до 2 м, іноді більше. Укоси греблі на значному протязі укріплені будівельним сміттям, пред-наданими битою цеглою, фрагментами цегляної кладки, залишками бетонних конструкцій – ІГЕ-2.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Геологічні дослідження

Грунтові води по осі греблі залягають на схилах на глибині від 2,3 до 7,0 м; в днище балки по осі греблі на глибині 7,4-9,5 м. Рівень залягання грунтових вод в межах дамби зави-сит від відстані від урізу води в шламовідстійники і ступенем дренированности нижнім Бье-фом. Грунтові води за хімічним складом близькі до поверхневої води в шламовідстійники. Води мають сильну сульфатної агресивністю по відношенню до портландцементу по ДСТУ Б В 2.7 – 46 – 96.

За ступенем агресивного впливу поверхневих вод хвостосховища на бетон марки по водопроникності W4 води сільноагрессівних по відношенню до портландцементу по ДСТУ Б В 2.7 – 46 – 96. За ступенем агресивного впливу на арматуру залізобетонних конструк-цій вода неагресивна при постійному зануренні і середньоагресивному при періодичному змочуванні.

Середній багаторічний нормативна глибина сезонного промерзання становить 0,9 м.

Можливо вас зацікавить: аналіз грунтів

Згідно ДБН Д.2.-1-99 таблиця №1 – (розподіл ґрунтів на групи в залежності від складності їх розробки) дані грунти відносяться:

ІГЕ-1 – суглинки червонувато-бурі, середні і важкі, тверді, ущільнені, з включе-ням будівельного сміття більше 10%, номер грунтів 35-г до III групі розробки одноковшо-вим екскаватором;

ІГЕ-2 – будівельне сміття – бита цегла, фрагменти цегляної кладки, залишки бетон-них консітрукцій, номер грунтів 26-а до II групі розробки одноківшевим екскаватором;

ІГЕ-3 – суглинки бурі, середні і важкі, ущільнені, від твердої до тугопластіч-ної консистенції, номер грунтів 35-в до II групі розробки одноківшевим екскаватором;

ІГЕ-4 – суглинки каолінізірованние з дресвой, номер грунтів 35-в до II групі разработ-ки одноківшевим екскаватором;

ІГЕ-7 – ґрунтовий шар, номер грунтів 9-а до I групі розробки одноківшевим екскава-тором;

ІГЕ-8 – суглинки перевідкладені від темно-сірого до чорного кольору, мулкуваті, тугопла-стичної, номер грунтів 35-б до I групі розробки одноківшевим екскаватором;

ІГЕ-9, ІГЕ-10 – середні суглинки, бурі, напівтверді, номер грунтів 35-в до II груп-пе розробки одноківшевим екскаватором.

геологические изыскания

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button