Геологічні вишукування Запоріжжя

Опубликовано: 11.06.2018 в 17:05


Інженерно-геологічна та гідрогеологічна частина проекту «Каналізаційні мережі  – реконструкція».

Інженерно-геологічні вишукування

При виконанні інженерно-геологічних робіт пробурено 16 свердловин глибиною 3-10 м. Зі свердловин, пробурених у межах площадки реконструючих  очисних споруд, відбирались моноліти, а із свердловин, пробурених по трасі каналізаційного колектору, відбиралися зразки порушеної структури для визначення класифікаційних показників ґрунтів.

Буріння свердловин здійснювалося ударно-канатним способом верстатом УГБ-50М. Глибина та діаметр буріння визначались цільовим призначенням свердловин.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

У геоморфологічному відношенні геологічні роботи проводились нао Придніпровськії низовині, розташовуючись на лівому березі р. Мала Тернівка та представляє собою степову рівнину розчленовану ярово-балковою системою.

Геологічні дослідження

У заплаві р. Мала Тернівка є багато замкнених знижень, за формою здебільшого витягнутих у довжину, які є, очевидно, старицями ріки й характеризуються застійним гідрогеологічним режимом, що у свою чергу приводить до формування замуленості ґрунтів та заболоченості території.

У верхів’ях великих балок побудовано велика кількість штучних водойм-ставків, які мають тісний гідрогеологічний зв’язок з першим від поверхні водоносним горизонтом і відіграють немаловажну роль у живлені підземних вод, а також у регулюванні поверхневого стоку.

Каналізаційні стоки пройшовши систему очистки скидаються у тальвег б.Суха, розташованій в 0,5 км на північний-схід від очисних споруд. Водотік в б.Суха на період досліджень відсутній.

Можливо Вас зацікавить: геологічна зйомка

Згідно ДБН Д.2.-1-99 таблиця №1 – (розподіл ґрунтів на групи залежно від труднощів їх розробки) дані ґрунти відносяться:

насипні ґрунти (ГРШ, суглинок, будівне сміття) – номер ґрунтів 35-в до II групи розробки одноковшевим екскаватором;

ґрунтово-рослинний шар – номер ґрунтів 9-б до I групи розробки одноковшевим екскаватором;

суглинки тверді і напівтверді – номер ґрунтів 35-в до II групи розробки одноковшевим екскаватором;

суглинки пластичні – номер ґрунтів 35-а до I групи розробки одноковшевим екскаватором;

супісок твердий – номер ґрунтів 36-б до I групи розробки одноковшевим екскаватором;

супісок пластичний – номер ґрунтів 36-а до I групи розробки одноковшевим екскаватором;

суглинок важкий тугопластичний – номер ґрунтів 35-в до II групи розробки одноковшевим екскаватором;

глина тугопластична – номер ґрунтів 8-а до II групи розробки одноковшевим екскаватором.

Можливо Вас зацікавить: аналіз грунтів 

Ґрунтові води четвертинного водоносного горизонту із сухим залишком 6,375-6,411 г/л та загальною жорсткістю 62,2 -61,1 мг-экв/л відносяться до сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого типу. Підземні води бучакського водоносного горизонту з сухим залишком 0,766 г/л та загальною жорсткістю 10,3 мг-экв/л відносяться до гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-натрієвого типу.

геология участка

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button