Геологія ділянки Кропивницький

Опубликовано: 28.08.2018 в 15:46


Геологія ділянки на об’єкті: «Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул.Київської в м.Кропивницькому».

При виконанні інженерно-геологічних вишукувань було вироблено 23  свердловини глибиною від 2,2 до 8,0 м, загальним метражем 137,7 п. м.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

Геологічні дослідження

 

Геологічні дослідження показали, що м. Кропивницький – середньої складності. Основною особливістю регіону являється велика різноманітність порід різного літологічного та фаціального складу, тобто багатошаровість, яка зумовлює різноманітність умов живлення та розвантаження водоносних горизонтів. Також характерною особливістю району являється тектонічна порушеність, що зумовлює нерівність рельєфу, та в деякій мірі стійкість схилів.

У геологічній будові території вишукувань беруть участь глибокометаморфізовані породи архею і протерозою, а також осадові відклади палеозою, мезозою і кайнозою. Згідно зі схемою геолого-структурного районування Українського щита, площа вишукувань розташована в межах Інгуло-Інгулецького геологічного району.

Інгуло-Інгулецька СФЗ відрізняється лінійним типом складчастості. Переважно теригенні та вулканогенно-осадові утворення інгуло-інгулецької серії накопичувались в умовах пасивних та активних окраїн континенту. Новоукраїнський масив належить до СРК магматичних дуг (АМ2 – PR1).

На території вишукувань четвертинні відклади мають майже повсюдне поширення і покривають суцільним шаром вододіли та їх схили і лише в нижніх частинах річкових долин і балок вони відсутні. Повний і найпотужніший розріз четвертинних відкладів, представлений комплексом порід еолово-делювіального, елювіального, алювіального, льодовикового генезису та їх похідних, спостерігається на плакорах і його потужність змінюється від 5 до 40м.

Голоцен представлений різними типами відкладів: еоловими, озерними, пролювіальними, алювіальними, делювіальними та техногенними.

Озерні відклади зустрічаються в окремих мілких озерах із стоячою водою. Представлені перешаруванням глинистих та супіщаних відкладів мулу з домішкою гумусової речовини, яка надає їм темно-сірого, зеленуватого та синюватого відтінку, з черепашками прісноводних молюсків. Потужність відкладів до 5 м.

Алювіально-делювіальні відклади представлені грубошаруватим матеріалом, серед якого переважають суглинки сірі, бурувато-сірі, середні до легких, зустрічаються також супіски, глинисті піски. Потужність відкладів зростає від верхів’їв до устя ярів і балок і становить від 0,5 до 6 – 10 м. За простяганням на схилах вони фаціально заміщуються еолово-делювіальними породами.

Алювіальні відклади складають заплави р. Тясмин, Інгул, Інгулець, Ірклей, Чутка, Цибульник та їхніх приток з постійними водотоками. Літологічний склад порід змінюється залежно від фації. Фації розмиву представлені грубоуламковим матеріалом: різнозернистим, переважно крупнозернистим піском з домішкою гравію та гальки. Для руслової фації характерні піски дрібно-середньозернисті, кварцові, сірі, жовтувато-світло-сірі, косошаруваті.

Заплавна фація представлена тонкозернистими пісками та супісками сірими, темно-сірими, глинистими, горизонтальношаруватими, з прошарками мулисто-глинистих відкладів. Старичні відклади представлені мулисто-суглинистим темно-сірим матеріалом, тонкошаруватим, з прошарками торфу та гуміфікованими рослинними рештками, з лінзами та малопотужними прошарками сірого тонкозернистого кварцового піску. Загальна потужність сучасного алювію змінюється від 2-3 м до 15-23 м.

Геологічні роботи

Геологічні роботи були проведені на степовій рівнині, яка розрізана густою мережею річкових долин, балок та ярів, яка належить до Придніпровської правобережної височини. Геоморфологічні області, виділені на території вишукувань, належать до Інгульської та Новоукраїнської морфоструктур третього рангу, які є частиною Кіровоградської морфоструктури другого рангу та Центральноукраїнської рівнинно-платформної морфоструктури першого рангу.

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт :

із поверхні ІГЕ-1а – Мул супіщаний, чорний, із вкл. рідкого будівельного сміття;

ІГЕ-1 – Насипний грунтово-рослинний шар;

ІГЕ-2 – Насипний супісок із лінзами піску та суглику, із вкл. будівельного сміття до 20%, темно-сірий;

ІГЕ-3 – Супісок слабкозаторфований, темно-сірий, пластичний, із лінзами піску та суглику;

ІГЕ-4 – Пісок мілкий, сірий, середньої щільності,  насичений водою;

ІГЕ-5 – Пісок крупний, із вкл. жорстви, сірий, середньої щільності,    насичений водою;

ІГЕ-6 – Уламкова зона кори вивітрювання кристалічних порід (жорств’яно-щебенистий грунт  із піщано-глинястим заповнювачем);

ІГЕ-7 – Граніт слабовивітрілий, міцний, сірий, крупнокристалічний,  щільний, нерозм’якшувальний, нерозчинний, незасолений.На період  вишукувань (серпень 2018р) ґрунтові води у межах ділянки робіт залягають на глибині 1,6-3,3 м (абс. від. 104,0 м) на рівні води в р.Інгул, у сучасних алювіальних  відкладах.

геология земельного участка

Можливо Вас зацікавить: геологічний розріз

Водовміщуючими породами є супісок, мілкий та крупний пісок.

Висоновком про геологічні дослідження є  те, що природною основою проектованих споруд можуть служити – ІГЕ-2 (з урахуванням глибини сезонного промерзання), ІГЕ-3, ІГЕ-4, ІГЕ-5, ІГЕ-6, ІГЕ-7.

ІГЕ-1 та ІГЕ-1а  не рекомендуються в якості  основи проектованих споруд.

 

 

 

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button