Геологія ділянки Маріуполь

Опубликовано: 24.05.2018 в 14:21


Інженерно-геологічні вишукування на об’єкті: «Будівництво Старо-Кримського кладовища» виконані спеціалістами інженерного-центру «Геобест».

Геологічні роботи

На геології ділянки пробурено 15 розвідувальних свердловин, глибиною 5,0-8,0м, загальним метражем 78 п. м.. Буріння свердловин здійснювалося механічним способом.

Можливо вас зацікавить: буріння свердловин

Геологічні роботи проводились на північно-західній окраїні м.Маріуполь Донецької області.

Згідно фізико-географічної карти України, досліджувана ділянка відноситься до Степової зони, Середньостепової підзони, Західноприазовської схилово-височинної області, Приморсько-Бердянського району.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Ділянка робіт по сукупності факторів вказаних в ДБН А.2.1-1-2008 (додаток Ж ) відноситься до II (середньої складності) категорії складності інженерно-геологічних умов.

Геологічні дослідження

Геолого-літологічний розріз в межах ділянки робіт  із поверхні представлений:

 1. Сучасними техногенними відкладами – насипними ґрунтами, складеними суглинком перемішеним із чорноземом та будівельним сміттям, рихлим не злежаним, не витримано потужністю – ІГЕ-1.
 2. Під насипними ґрунтами та в місцях їх відсутності із поверхні залягаюсь сучасні елювіальні відклади – ґрунтово-рослинний шар (суглинок гумусований із залишками напіврозкладеного коріння рослин, чорного, в підошві темно-бурого кольору), потужністю від 0,4-0,5 м на схилах балки до 1,0 м в днищі балки – ІГЕ-2.
 3. Підстеляються сучасні ґрунти, середньо-верхньочетвертинними елювіальними, еолово-делювіальними відкладами, представленими важким лесовим суглинком, жовто-бурого кольору, твердої консистенції – ІГЕ-3, нижче рівня ґрунтових вод та в зоні капілярного підйому – тугопластичної консистенції – ІГЕ-4.

Насипний ґрунт (ІГЕ-1) класифікуються як перекопаний і переміщений ґрунт, відсипаний без ущільнення, рихлий. Насип не злежана. Згідно з таблицею Е4 додатка Е ДБН В.2.1-10-2009 розрахунковий опір (Ro) для ІГЕ-1 прийнятий рівним  90кПа.

У зв’язку із розташуванням геологічних вишукувань на пересічній місцевості, яка характеризується  різною літологічною будовою та глибинами залягання рівня ґрунтових вод, на досліджуваній території виділяються:

– ділянка із не просідними ґрунтами – днище балки;

– ділянка із першим типом ґрунтових умов по просадці – схили балки.

Лесовидні ґрунти (ІГЕ-3) у природних умовах залягання відносяться до I типу ґрунтових умов по просадці (проявляють просадові властивості при навантаженнях перевищуючі побутові). Загальна потужність просадової товщі становить до 10м. Початковий просадний тиск для ІГЕ-3 становить 4,5-6,0 кг/см2. ІГЕ-4 характеризується як не просадовий.

Аналіз грунту по найгіршим показникам згідно ДСТУ Б В.2.6-145- 2010 сильноагресивні до бетону марки W4 та слабоагресивні до залізобетонних конструкцій. Корозійна агресивність ґрунтів, згідно ДСТУ Б В.2.6-193:2013, до алюмінієвих оболонок – висока, до свинцевих оболонок – висока, до сталі – середня.

Можливо вас зацікавить: аналіз грунтів

На період інженерних вишукувань ґрунтові води у межах досліджуваної ділянки залягають на глибині від 0,4-2,3 м в межах днища балки, до 4,4-7,5 м в межах схилів балки, в четвертинному водоносному горизонту. Абсолютні відмітки рівня ґрунтових вод – 46,7-65,0 м.

Водовміщуючими породами є важкі суглинки, коефіцієнт фільтрації для яких становить 0,05 м/доб.

інженерно-геологічні вишукування Маріуполь

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button