Геологія Кіровоградська область

Опубликовано: 18.04.2018 в 14:24


В геоморфологічному відношенні геологія ділянки знаходиться в межах Центральної частини придніпровської височини.

Геологічні дослідження

Головною водною артерією району є річка Інгул, ліва притока р. Південний Буг.

Четвертинні відклади мають повсюдне поширення і представлені в заплаві річки Інгул сучасними четвертинними відкладеннями (QIV), дрібно і тонкозернистим, рідше грубозернистими і гравелисті кварцовими пісками, здебільшого мулистими, з прошарками і лінзами глин, суглинками, загальною потужністю до 14м і верхньочетвертичного відкладеннями (QIII ).

Можливо вас зацікавить: геологічна зйомка

Верхньочетвертичн відкладення представлені алювіальними утвореннями першої надзаплавної тераси (al QIII3-4). Складені від дрібно і середньозернисті кварцовими жовтими і світло-жовтими пісками потужністю від 5 до 14м. У контакту з підстилаючими їх відкладеннями бучакського і палеоцену, за рахунок перемиваючи останніх, алювіальні відкладення мають більш крупнозернистий склад. Алювіальні відкладення I-ой тераси залягають на опадах палеоцену і бучакського світи палеогену.

Відкладення бучакського світи палеогену (Pg2в) представлені континентальними утвореннями і мають широке поширення.

Серед опадів цієї свити виділяються алювіальні відкладення, що залягають в підставі товщі і складені переважно грубозернистими, чистими пісками, потужність яких досягає 5-12м і відкладення озер, боліт, що складають решту верхню частину розрізу і представлені вуглистими піщано-глинистими відкладеннями, вторинними каолінами. До цього ж генетичному типу відносяться і буре вугілля, потужність яких в окремих випадках досягає 5-7м.

Піщані відкладення, що представляють найбільший інтерес в інженерно-геологічних дослідженях, складені переважно кварцовими, разнозерністимі, грубозернистими, з рідкісною галькою, погано відсортованими пісками, в різного ступеня глинистими. Догори склад пісків зазвичай змінюється в бік зменшення розмірів зерен і збільшення вмісту глинистої фракції.

Нижче залягають відкладення нижнього палеоцену нижнього відділу палеогену (Pg11), представлені своєрідною брекчієвидною породою, що має широке поширення. Брекчіевідно порода зеленувато-сірого та буро-сірого кольорів, щільна, що складається з численних зерен польового шпату, кварцу, уламків кристалічних і осадових порід, зцементованих піщано-глинистим матеріалом. Потужність їх залежить від характеру поверхні кристалічного фундаменту і становить в середньому 20-25 м.

Кора вивітрювання кристалічних порід (Р2-К2) має повсюдне поширення, хоча був відсутній лише на ділянках старого і сучасного розмиву.

Представлена ​​кора вивітрювання переважно світло-сірим, сірим, місцями озалізненим каоліном, що містить велику кількість гострокутих зерен кварцу. Кількість зерен зазвичай збільшується донизу, переходячи поступово в дресву. Потужність кори вивітрювання становить в середньому 20-25 м.

Кристалічні і метаморфічні породи архею – нижнього протерозою представлені сірими і рожево-сірими порфироподібна гранітами Кіровоградсько – Житомирського комплексу, їх мігматитами і гнейсами. Кристалічні породи залягають на глибинах від 10 до 40 метрів.

Інженерні вишукування

Гідрогеологічні умови геології ділянки визначаються його геологічною будовою. Водоносні горизонти приурочені тут до сучасних алювіальних відкладів, до верхньочетвертичних алювіальних відкладів, до відкладів бучакського світи і до тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію.

Водоносний горизонт в сучасних алювіальних відкладеннях приурочений до тонко, дрібнозернистим слабо глинистих пісках, рідше супісках і суглинках. Горизонт безнапірний, глибина рівня води до 1 метра. Потужність його змінюється від 5 до 10-12 метрів. Режим водоносного горизонту тісно пов’язаний з рівнем води в річці і атмосферними опадами. Горизонт залягає в безпосередній близькості від денної поверхні і підлягає лабораторному забруднення.

Водоносний горизонт в верхньочетвертичних алювіальних відкладеннях приурочений до дрібнозернистим пісках, рідше супісках і суглинках. Зазвичай обводнених є тільки нижня частина відкладень потужністю від декількох метрів до 10-12 метрів.

Мождиво вас зацікавить: гідрогеологічні вишукування

В межах водозабору водоносний горизонт приурочений до піщано-гравійних відкладень  потужністю від 3 до 8 м, що залягає безпосередньо на піщано-гравелистих відкладеннях подугольного бучакського підгоризонта і подає разом з ними одну товщу обводнених порід. Водоносний горизонт безнапірний. Глибина рівня води змінюється від 2-5м поблизу заплави, до 10-16м далеко від неї.

У межах населених пунктів горизонт експлуатується місцевим населенням за допомогою шахтних колодязів.

Основним джерелом централізованого водопостачання на геології ділянки є водоносний горизонт, приурочений до товщі піщаних утворень бучакського світи, що заповнює Кіровоградсько-Новомиргородську депресію, збігається в плані з долиною річки Інгул. Цей водоносний горизонт розвідано на Северінському водозаборі.

геология участка полтава

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button