Геологія Кривий Ріг

Опубликовано: 22.06.2018 в 17:21


Геологічні роботи на об’єкті: «Капітальний ремонт фасаду спортивного комплексу стадіону “Металург” ДЮСШ №1 по пр. Металургів,5 м. Кривий Ріг, 50006» виконані спеціалістами «Геобест».

Інженерно-геологічні вишукування

При виконанні інженерно-геологічних вишукувань на геології ділянки пробурено 2 свердловини по 12 м. Після закінчення буріння свердловини були ліквідовані (затампоновані вибуреною породою). Для визначення хімічного складу ґрунтових вод і їх агресивної дії на бетон будівельних конструкцій відбирались проби ґрунтової води.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

У геоструктурному відношенні досліджуваний район розташований в межах Криворізько-Кременчукської структурно-фаціальної зони.

Геологія

У геології, як і щита в цілому, беруть участь два структурних поверхи:

1) Нижній – складно побудований кристалічний фундамент, складений метаморфізованими вулканогенно-осадовими і гранітоїдними утвореннями докембрію. Поверхня кристалічного фундаменту не рівна, глибина залягання кристалічних порід збільшується з півночі на південь. В межах досліджуваної території  кристалічні відклади залягають на глибині 60-80 м.

2) Верхній структурний поверх (платформний чохол), який на більшій частині району плащеподібно перекриває кристалічні породи з різко вираженою кутовою і стратиграфічною незгідністю. Має переважний розвиток у межах великих депресіях.  Його особливості виражаються порівняно простою будовою розрізу з горизонтальним або дуже пологим заляганням відкладів. При цьому структурний план крейдово-палеогенових та неогенових відкладів, розділених стратиграфічною незгідністю та тривалою перервою в осадконакопиченні, характеризується деякими відмінностями, що пов’язані з різним характером тектоніки протягом крейдового, палеогенового, неогенового та четвертинного періодів.

Геологічні дослідження

Геологічні дослідження проводились на Східноєвропейської рівнини, Степової зони, Північностепової підзони, розташовуючись в межах Південно-Придніпровської схилово-височинної області.

Геологія ділянки відносно рівна, з регіональним уклоном в південному напрямку, вбік безіменної балки, яка має коритообразну форму. У балці створено велику кількість штучних водойм-ставків, які мають тісний гідрогеологічний зв’язок з першим від поверхні водоносним горизонтом і відіграють важливу роль у живлені підземних вод, а також у регулюванні поверхневого стоку.

Можливо Вас зацікавить: геологія ділянки

Насипний ґрунт (ІГЕ-1) класифікується як перекопаний і переміщений ґрунт, відсипаний без ущільнення, не однорідний, рихлий. Насип не злежана. Згідно з таблицею Е4 додатка Е ДБН В.2.1-10-2009 розрахунковий опір (Ro) для ІГЕ-1 прийнятий рівним  90кПа.

Висновком інженерних вишукувань можна сказати, що слід передбачати обвалування, штучне підвищення поверхні території, споруди по регулюванню і відведенню поверхневого стоку, дренажні системи і інші захисні споруди.

геологические изыскания

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button