Геологія м.Кропивницкий

Опубликовано: 19.03.2018 в 15:53


В геоструктурном відношенні Кропивницький відноситься до центральної частини Українського кришталевого масиву, який розташований на Кіровоградському блоці, в межах Кіровоградсько-Новомиргородської депресії.

В геологічній будові м.Кропивницький беруть участь метаморфічні та ультраметаморфічні утворення археї та протерозою, ускладнені великими зонами розломів. Геологія ділянки характеризується неглибоким походженням докембрійського кришталевого фундаменту, наявністю кори вивітрювання кришталевих порід і горизонтально залягаючими породами кайнозойского віку.

Докембрійські відклади представлені архейськими гнейсами, архей-протерозойскими і протерозойськими гранітами. Гнейсы на досліджуваній геології ділянки займають значну площу. Виходи їх а денну поверхню спостерігаються в долині р. Інгул за межами досліджуванної території.

Архей-протерозойські відклади представлені гранітами і мігматитами Кіровоградсько-Житомирського комплексу. В межах досліджуванної території переважають крупнопорфіровадна різновидність порід, для яких характерний сірий і рожево-сірий колір та крупнозернистість.

Протерозойські відклади представлені рапаківівидними гранітами та діабазовими порфірітами. Діабазові порфірити поширені на північний схід від мікрорайону Лелеканки і представляють собою сірувату, темно-серу із зеленуватим відтінком мелкозернисту породу.

Кристалічні породи розташовані на глибинах від 10 до 40 метрів.

Палеозой-кайнозойські відклади, представлені корою вивітрювання кришталевих порід на більшій частині досліджуваної території. Поверхність кори вивітрення сильно розчленована. Потужність її змінюється від 0 до 60 м і залежить від типу материнських порід і від ступеня її подальшого розмивання. Місця з найсильнішою зоною кори вивітрювання приурочені найчастіше до схилових частин старих депресій.

В зоні дезинтеграції та вилучення породи слабкопорожні, освітлені, повністю зберігають вихідну структуру, часто руйнуються до дресів. Забарвлена кора в світло-сірий, зеленувато-світло-сіруватий, жовтий або рожево-сірий колір. По тріщинам фарбується гидроокислами заліза в ржаво-жовтий колір.

Можливо вас зацікавить: геологічний розріз

Гідрослюдисто-каолінітова зона представлена ​​рихлою каоліністовою породою з реліктами вихідної структури та текстури, світло-сірого, зеленувато-світло-сірого кольору.

Каолінітовая зона складена рихлою м’якою породою каолінітового складу. Забарвлення у верхній частині перетину біле, сірувато-жовто-білий, іноді з рідкісними дрібними вишнево-червоними плямами.

Відклади кайнозоя представлене палеогеновими та четвертичними утвореннями.

геология Кировоград

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button