Геологія земельної ділянки у Житомирській області

Опубликовано: 01.11.2018 в 17:41


Геологія земельної ділянки: «Інженерно-геологічні вишукування на ділянці Єврейського кладовища розташованого за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, в районі могили р.Леві Іцхака Бердичівського». Роботи виконали кваліфіковані спеціалісти GEOBEST.

Геологорозвідка

Під час виконання геологорозвідки було виконано 5 і свердловин глибиною по 8 м, усього 40 м.

Подільський блок Хмільникським розломом розділений на блоки другого порядку з істотно різною геологічною будовою – Вінницький («фемічний») і Бердичівський («салічний»). Останній, у свою чергу, розчленовується на Іванопільський і Козятинський блоки третього порядку по Глухівецькому і Білопільському розломах.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Геологічні вишукування

Геологічні вишукування показали, що територія двоповерхова. Нижній поверх складений переважно глибокометаморфічними й інтенсивно гранітизованими породами раннього докембрію, які сильно дислоковані та були сформовані протягом кількох тектонічних циклів. Виходить на денну поверхню переважно в долинах великих річок, але нерідко і на піднятих ділянках вододілів.

На розмиту поверхню кристалічного фундаменту налягають палеоген-четвертинні відклади, які разом з корою вивітрювання кристалічних порід формують другий поверх.  Цей покривний комплекс має середню потужність кілька десятків метрів.

Кора вивітрювання докембрійських порід розвинена майже повсюдно, відсутня лише в долинах великих річок, де частково розмита, і на деяких ділянках вододілів, що являли собою в мезокайнозої підняття.

За характером переважаючих процесів кора вивітрювання належить до залишкової, виниклої на місці залягання субстрату, за морфологічним типом – до лінійно-площової, за мінеральним – до силікатної. На більшій частині території вона перекрита мезокайнозойськими відкладами.

У загальних рисах поверхня кори повторює структуру сучасного рельєфу, дещо змінюючи цю закономірність у похованих і сучасних долинах.

Утворенню і збереженню продуктів вивітрювання сприяли специфічність і постійність палеогеографічних умов у мезокайнозої. Бердичівське підняття займало порівняно високе гіпсометричне положення, сучасні абсолютні відмітки кори становлять +200-300 м. Активізація розташованих в межах підняття диз’юнктивних порушень, що супроводжувалася появою зон інтенсивної тріщинуватості, обумовлювала можливість глибокого проникнення фронту вивітрювання і утворення потужних каолінових покладів.

Геологорозвідка на ділянці Єврейського кладовища. Поверхня землі на більшості території ускладнена відсипанням та плануванням ґрунтів й ін. Слід зазначити, що благоустрій могил та поховань, які проводилися впродовж тривалого терміну, могли призвести до утворення на досліджуваній території пустот і культурних лінз ґрунтів (локальних).

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГОРОЗВІДКА

Геологія земельної ділянки представлена:

ІГЕ-1 – Насипний ґрунт (супісок, пісок, рідкі включення щебню);

ІГЕ-2 – Суглинок важкий, від сірого до темно-сірого кольору, напівтвердий, місцями озалізнений;

ІГЕ-3 – Пісок середньої крупності, середньої щільності, сірого кольору, з прошарками суглинку;

ІГЕ-4 – Супісок пластичний, від сірого до блакитно-сірого кольору, з прошарками піску.

Насипний ґрунт (ІГЕ-1) класифікується як перекопаний і переміщений ґрунт, відсипаний без ущільнення, рихлий. Насип не злежана. Згідно з таблицею Е4 додатка Е ДБН В.2.1-10-2009 розрахунковий опір (Ro) для ІГЕ-1 прийнятий рівним  90кПа.

Геологія фундаменту показала, що основою повинні служити ІГЕ-2, ІГЕ-3, ІГЕ-4. Рекомендований тип фундаменту – плитний.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЯ ФУНДАМЕНТУ

Геология под строительство

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button