Інженерна геологія у Полтавській області

Опубликовано: 05.04.2018 в 12:44


Інженерно-геологічна та гідрогеологічна частина робочого проекту «Відновлення гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» виконана відділом інженерної геології «Геобест».

Геологія земельної ділянки

Геологія ділянки розташована в північно-західній частині Полтавської області, в Лохвицькому районі, в межах русла та заплави р.Сула.

Інженерно-геологічні дослідження проведені з метою вивчення інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов площадок проектованих інженерних споруд та ділянок розчистки р. Сула.

Інженерні вишукування проведені для уточнення геолого-літологічної будови й визначення гідрогеологічного режиму ґрунтових вод на досліджуваних площадках проектованих інженерних споруд та ділянках розчистки пробурені 50 свердловин глибиною від 1,5 м до 7,0 м з відбором зразків для визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Із акваторії  р.Сули відібрані проби води для визначення хімічного складу, важких металів, а також БСК5, ХСК.

Буріння свердловин здійснювалося ручним способом, а також ударно-канатним  способом верстатом УГБ-50М.  Глибина та діаметр буріння визначались цільовим призначенням свердловин.

Досліджувана ділянка відноситься до Придніпровської низовини, розташовуючись на Полтавській акумулятивній лесовій  рівнині на палеогеновій основі, в межах Роменсько-Миргородської рівнині із вираженими в рельєфі соляними структурами.

Геологічні дослідження

Даним проектом передбачається відновлення гідрологічного режиму р. Сула.

Річка Сула, ліва притока р. Дніпро, тече з півночі на південь. Долина її широка (до 15 км), глибоко врізана (до 60 м) і чітко виражена в рельєфі.

Русло річки розгалужене, звивисте, ускладнене плесами і перекатами. Середня ширина річки на плесах становить 10-75 м, глибина 1,0-4,5 м. На перекатах русло не широке (10-30 м), місцями звужується до 5-10 м. Висота берегів змінюється від 0,5-1,0 до 2-3 м. В межах р. Сула виділяється заплавна і три надзаплавні тераси.

Заплава р. Сули простежується вподовж русла і має ширину від 400-500 до 1600-1800 м. Понижені ділянки заплави заболочені і характеризуються застійним гідрогеологічним режимом із формуванням озерно-болотних відкладів.

Перша надзаплавна тераса займає незначну площу. Вона представлена остаточними островами в межах заплави і смугами в прибортовій частині долини р. Сула. Відносне перевищення її поверхні над заплавою 3-5 м.

Річний хід рівнів води характеризується високим підйомом в період весняної повені, порівняно повільним спадом і достатньо стійкою меженню.

Затяжний спад і відсутність різких і значних коливань рівнів від дощів обумовлені широкою заболоченою заплавою, яка регулює стік.

В геоструктурному відношенні ділянка робіт розташована в межах Лохвицького прогину Дніпровсько-Донецької западини.

В інженерно-геологічному відношенні верхня частина розрізу ділянки робіт складена біогенними та піщано-глинистими відкладами четвертинної системи, залягаючими на палеогеновій основі. Відклади неогенової системи в долинах річок розмиті і перевідкладені в алювій.

На ділянці вишукувань палеогенові відклади залягають на глибині 20-25 м і представлені алевритами та глинистими кварцево-глауконітовими пісками харківської свити. Ці відклади являються водотривом для першого від поверхні четвертинного водоносного горизонту.

Можливо вас зацікавить: буріння свердловин

Категорія складності інженерно-геологічних умов друга.

Досліджувана товща ґрунтів за номенклатурною ознакою й властивостям розділена на інженерно-геологічні елементи, у межах яких товща є статистично однорідною.

инженерные изыскания Полтава

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button