Інженерні вишукування у Донецькій області

Опубликовано: 16.07.2018 в 11:46


Інженерні вишукування на об’єкті  «Прокладання трубопроводу для скидання шахтної води з промислового майданчика шахти «Добропільська» виконані центром інженерних вишукувань GEOBEST.

Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування виконувались на північно-східній окраїні м. Добропілля, Донецької області, на ділянках, які розташовуються:

– ділянка №1 – в зоні зчленування правої надзаплавної тераси із заплавою р.Бик;

– ділянка №2 –  в межах схилу водороздільного плато.

При виконанні геологорозвідки на досліджуваних ділянках пробурено 9 свердловин.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

У геоструктурному відношенні досліджувана територія розташована в перехідній зоні між субгеосинклінальною областю Донецької складчасної споруди (ДСС) та субконтинентальною областю Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Розташування території в межах перехідної зони визначає існування структурно-геологічних особливостей, властивих як для ДДЗ так і ДСС.

Геологія ділянки розташована на північно-східній окраїні м. Добропілля, Донецької області.

Геологічні роботи проводились у Степовій зоні, Північностеповій підзоні, розташовуючись в межах Донецького краю, відносячись до Західно-Донецької схилово-височинної області.

Можливо Вас зацікавить: геологія земельної ділянки

Інженерні вишукування проводились на щільно забудованій  території. Поверхня землі ускладнена відсипанням ґрунтів. На території можуть бути старі вигрібні ями, та не видимі підземні інженерні споруди. Планування поверхні, при будівництві будівель та трубопроводів  привело на окремих ділянках до утворення насипних ґрунтів невитриманою потужністю.

Геологічні дослідження

В геологічному розрізі на розвідану глибину на двох досліджуваних ділянках виділено 5 інженерно-геологічних елементів:

ІГЕ-1 – Насипний ґрунт (супісок коричневого кольору, з домішками гравію до 10%);

ІГЕ-1а – Насипний ґрунт (розкривні породи – суглинок, щебінь, жорства, чорнозем);

ІГЕ-2 – Ґрунтово-рослинний шар;

ІГЕ-3 – Суглинок важкий (пгеологические изыскания ценаеревідкладений),  чорного кольору, тугопластичний;

ІГЕ-4 – Суглинок важкий, світло-коричневого кольору, тугопластичний;

ІГЕ-5 – Суглинок важкий, коричнево-бурого кольору, з рідкими включеннями карбонатів, марганцю та гіпсу, твердий.

Можливо Вас зацікавить: геологічний розріз

В регіональному відношенні потік першого від поверхні водоносного горизонту направлений в північному напрямку,  убік р. Бик.

Режим першого від поверхні водоносного горизонту непостійний і залежить від кліматичних та техногенних факторів. Рівень ґрунтових вод описуваного горизонту піддається сезонним коливанням, середня багаторічна сезонна амплітуда коливання рівня ґрунтових вод становить до 1,0 м.

У складі нормативного прогнозу необхідно відзначити наступні заходи:            -організувати відведення поверхневих вод (атмосферних опадів), не допускати аварійних витоків з підземних водоносних комунікацій.

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button