Вишукування для будівництва у Донецькій області

Опубликовано: 03.04.2018 в 16:25


Інженерні вишукування, а також геодезичні роботи в м.Артемівськ Донецької області були виконані для обстеження земляного полотна з’єднувального ж / д шляху “Шевченко-Кудрявка” між станціями Шевченко і Кудрявка, з видачею технічного висновку про причинах деформації земляний призми.

Геологія ділянки

Геологія ділянки розташована між станціями Шевченко і Кудрявка і примикає до залізничного мосту через р. Бахмутка.

Висота і ширина насипу збільшується в південно-західному напрямку (в бік моста) і середньому становить 3,5 м; ширина до 20 м.

У підніжжя правого укосу прокладений дренажний залізобетонний лоток для відводу дощьових і талих вод.

У центральній частині ділянки робіт на ПК 2 + 41 прокладена залізобетонна труба діаметром 1000 мм.

Уздовж насипу прокладений кабель перетинає насип в районі ПК 1 + 42 і ПК 4 + 36.

Можливо вас зацікавить: геологія земельної ділянки

Після відсипання насипу залізничного полотна практично відразу спостерігалися опади, які привели до насипу та  викривлення рейкового шляху, а також з’явились тріщини в насипу.

Геологічні вишукування

Досліджувана геологія ділянки відноситься до околиці Донецького кряжа, розташовуючись в межах Макіївський-Дебальцевській ерозійно-денудаційних сильно розчленованої рівнині; пред-ставляють собою степову рівнину, розчленовану р.Бахмутка, а також великими балками. Всі вони належать до басейну Сіверський Донецьк. Територія полого знижується з півдня на північ в сторону русла Сіверський Донецьк. Досліджувана територія має техногенні форми рельєфу (відвалами виробництва, насипами та ін.). Найбільш низькі оцінки приурочені до гирла рік і балок. Овраго-балкова мережа густа, в залежності від геологічної будови балки мають різний характер схилів.

В геоморфологічному відношенні досліджуване тіло насипу залізничного полотна розташовується в зоні зчленування заплави високого рівня р.Бахмутка і правого корінного схилу долини р.Бахмутка, залягаючи на пологій поверхні мезозойського підстави.

Можливо вас зацікавить: геологорозвідка 

В останні час в результаті господарської діяльності почали формуватися сучасні техногенні відкладення, які з кожним роком мають все більш практичне значення. Склад порід різноманітний, від відкладень, які змінили тільки початкову структуру внаслідок вторинного укладання до промислових і побутових відходів літологічного і петрографічного складу який відрізняється від первинних порід.

Ділянка робіт відноситься до гідрогеологічної провінції Донецької складчастої області. Гідрогеологічні умови описуваного району відповідно до геологічною будовою є складними, внаслідок нерівномірного літологічного складу порід, взаємозв’язку всіх водоносних горизонтів на окремих ділянках і дренуючого впливу гідрографічної мережі.

Можливо вас зацікавить: гідрогеологічні дослідження

Грунти залягають з поверхні на глибину до 1,0 м з невисокою і нерівномірної щільністю. В результаті сезонного промерзання, просочування дощових і талих вод, поширення кореневої системи відбулося разщільнення грунту і зниження фізико-механічних властивостей грунту, що викликало деформацію залізничного полотна.

Категорія складності інженерно-геологічних умов друга.

Досліджувана товща грунтів по номенклатурною ознакою і властивостями розділена на інженерні-нерно-геологічні елементи, в межах яких товща є статистично однорідної за складом і властивостями.

Практично на всій досліджуваній території будова баласту і підбаластного подушці не відповідає проектній потужності (щебеню -0,25м, піску 0,25 м від низу шпали).

Потужність баласту і підбаластного подушки на правій бровці порівняно більше (5-10 см) ніж на лівій бровці насипу.

Режим алювіально водоносного горизонту непостійний і залежить від кліматичних факторів. Рівень грунтових вод першого від поверхні водоносного комплексу схильний до сезонних коливань. Середня багаторічна сезонна амплітуда коливання рівня грунтових вод становить 1,0 м. Підвищується рівень в період весняного сніготанення і знижується в посушливий час року. Ухил потоку грунтових вод спрямований в південно-західному і західному напрямку в сторону русла р.Бахмутка.

Після виконання інженерно-геологічних вишукувань можна зробити висновок – по характеру підтоплення досліджувана територія відноситься до природно підтопленої території.

Геология участка

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button