Інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження в Дніпропетровській області

Опубликовано: 20.03.2018 в 13:25


У геоморфологічному відношенні досліджувана територія розташована в південно-західній частині Східноєвропейської рівнині (степова зона) і являє собою степову слабохвилясту лесово-акумулятивну рівнину зі слабким стоком убік глибоко врізаних балок. Серед форм рельєфу, що визначають геоморфологічний вигляд району, виділяється: вододільне плато, річкові долини, балки і яри. Природна поверхня ускладнена техногенними позитивними й негативними формами рельєфу.

Геологія ділянки

Досліджувана територія розташована в межах гірничорудних підприємств м. Кривий Ріг, перебуваючи в зоні прямого впливу промислових майданчиків, відвалів, хвостосховищ, гідровідвалів та ін. Ярово-балкова мережа густа, залежно від геологічної будови, балки мають різний характер схилів. Так на ділянках близького залягання кристалічних порід балки помітно звужуються, з’являються виходи кристалічних порід на схилах ярів, а в балках, що залягають у пухких осадових породах, схили полого-опуклі. До сучасних фізико-географічних процесів у межах описуваної території відносяться площинний змив, лінійна ерозія й акумуляція еолово-делювіальних відкладень. Процеси площинного змиву виражаються в згладжуванні брівок балок, лінійна ерозія в утворенні донних ярів і вимоїн на схилах балок. Рівнинний характер рельєфу обумовлюється в основному, горизонтальним нашаруванням осадових відкладів, що перекривають кристалічну основу. Село Калініно розташоване в межах безіменної балки, розсікаючи територію села з півночі на південь, яка є правою притокою р.Саксагань. Схили балки пологі, на період досліджень водотік по тальвегу  балки відсутній. Раніше в південно-східній частині села розташовувався ставок, на період досліджень  сухий. Нижче по балці 0,7 км від с. Калініно зарегульований ставок. Село Калініно розташоване в межах безіменної балки, розсікаючи територію села з півночі на південь, яка є правою притокою р.Саксагань. Схили балки пологі, на період досліджень (листопад 2010 р) водотік по тальвегу  балки відсутній. Раніше в південно-східній частині села розташовувався ставок, на період досліджень  сухий. Нижче по балці 0,7 км від с. Калініно зарегульований ставок.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Територія с.Калініно забудована індивідуальними житловими будинками. Централізований відвід стічних вод (каналізація) у с.Калініно відсутній. Скидання стічних вод від житлових будинків здійснюється в індивідуальні вигрібні ями.

Інженерно-геологічні дослідження

В інженерно-геологічному відношенні територія складена лесовидними суглинками, що залягають на пліоцен-нижньочетвертинних червоно-бурих глинах, що є відносним регіональним водотривом. Категорія складності інженерно-геологічних умов друга. Нормативна середньобагаторічна глибина сезонного промерзання ґрунтів становить 0,9м. Геологія ділянки по карті сейсмічного районування відноситься до 5 бальної зони. Геолого-літологічний розріз на забудованій частині с.Калініно представлений з поверхні сучасними техногенними відкладами – насипними ґрунтами (суглинки із включенням ґрунтових грудок, щебеню, будівельне сміття), невитриманою потужністю до 1,0 м. Під насипними грунтами і в місцях їх відсутності с поверхні залягають сучасні елювіальні відклади – ґрунтово-рослинний шар (суглинок гумусований, від чорного до темно-бурого кольору), потужністю 0,3-0,7м. В днищі балки під НГ та ГРШ залягають сучасні алювіально-делювіальні відклади представлені перевідкладеним суглинком, чорного кольору, від напівтвердої до пластичної (туго- м’яко-) консистенції, невитриманої потужністю від 0,3 м в північній частині днища балки до 2,0 м в південній частині днища балки, на схилах балки перевідкладений суглинок відсутній.

Можливо вас зацікавить: буріння свердловин

Підстилаються лесовидні породи пліоцен-нижньочетвертинними червоно-бурими глинами. На період інженерно-гелогічних дослідження у природних умовах потік ґрунтових вод на території села спрямований із півночі на південь, з боку вододілів до днища безіменної балки розчленяючої територію села.  Ґрунтові води на період досліджень у межах днища балки залягають на глибині від 1,9 м до 2,8 м, на схилах балки на глибині від 3,6м  до 9,0 м і більше. Гідрогеологічний стан на період вишукувань підтвердив підтоплений стан частини території села, розташованої в днищі балки (глибина залягання рівня ґрунтових вод до 3,0 м). Підтоплення частини села Калініно, що примикає до днища балки (глибина залягання рівня ґрунтових вод 1,9-2,8 м) викликано будівництвом в останні десятиліття відстійників горнозбагачувального комбінату, розташованих в 2-2.5 км на захід села. Режим водоносного горизонту непостійний і залежить від кліматичних і техногенних факторів. Рівень ґрунтових вод першого від поверхні водоносного горизонту піддається сезонним коливанням. Середня багаторічна сезонна амплітуда коливання рівня ґрунтових вод становить 1,5м.

геология Кривой Роггеология участка в Кривом Роге

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button