Інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування Донецька область

Опубликовано: 25.01.2019 в 15:16


Інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування для обґрунтування проекту «Очищення русла річки Кам’янка» виконані інженерним центром GEOBEST.

Геологія ділянки розташована в середній течії річки Кам’янка, в районі смт. Софіївка і с.Вишневе Софіївського району.

Геологічні роботи

При виконанні геологічних робіт і визначення гідрогеологічного режиму ґрунтових вод на ділянці досліджень пробурені 20 свердловини глибиною від 0,6 м до 10,0 м з відбором зразків для визначення фізичних характеристик грунтів.

Можливо Вас зацікавить: БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Річка Кам’янка розташована в межах геоморфологічної провінції – Придніпровської Правобережної цокольній піднесеної рівнини на палеоген-неогенового і Докембрийские фундаменті є морфоструктурами другого порядку.

Геологорозвідка

Геологорозвідку показала, що рельєф являє собою хвилясту і розчленованої рівнину. Мінімальні позначки поверхні землі спостерігаються в заплаві річки Кам’янка. Формування сучасного рельєфу в межах досліджуваної території почалося в кінці плиоцене і тривало в плейстоцені. Найбільш широко на досліджуваній території розвинені флювіальні форми рельєфу. Вони формувалися під впливом поверхневих вод, що утворюють систему матер-льного стоку у вигляді руслових (постійних і тимчасових) і НЕ руслових потоків. З постій-ними русловими потоками пов’язано розвиток річкових долин, з тимчасовими – розвиток яружно-балкової системи.

Річка Кам’янка, права притока р.Базавлук, протікає в субмеридіальному напрямку. Справа і зліва вона приймає ряд великих і малих балок: Широка, Водяна, Григорівка, Тернова та ін.

Русло річки звивисте. Ширина його в межах досліджуваної ділянки змінюється від деки-лькох метрів до 10-15 м, глибина від 0,2 до 1,5 м. Режим річки характеризується чітко віра-женим весняним паводком (середина березня – перша половина квітня) і поруч летне- осінньої межені.

Заплава річки Кам’янка має два рівні – низький і високий. Поверхня заплави високого рівня піднімається над низькою заплавою на 0,8-1,5 м. Ширина високої заплави змінюється від 60-100 м до 500м. Поверхня заплави рівна, трохи нахилена за течією річки. Заплава низького рівня заболочена, заросла очерет. У місцях виходів кристалічний порід спостерігається звуження її, складена вона аллювием потужністю 3-6 м, що залягає на породах неогену і кристалічного фундаменту.
Антропогенні форми рельєфу, створені діяльністю людини, досить різноманітні. До таких форм рельєфу можна віднести ріборозводніческіе ставки, греблі, переїзди, насипу і ін.

В рамках заплави спостерігається прирічні режим грунтових вод. Процес проступленія річкових вод в підземні горизонти може спостерігатися в порівняно короткий період часу – в період весняного паводку і тільки на вузьких смугах уздовж узбережжя (відбувається підпір грунтових вод, паводковими водами з наступним відновленням колишнього рівня). У міру віддалення від річки опор запізнюється в часі і амплітуда коливань затухає. Підйом рівня води в річці в паводок досягає 1 м.

Раніше в районі смт. Солоне перебували риборазводеческіе ставки, які в останні роки зруйновані; на місці яких в період обстежень заболочені зниження.

В результаті порушення водного режиму протягом останніх десятиліть (відсутність водоохоронних зон і прибережних лісонасаджень, інтенсивна індивідуальна забудова дод-Втрачаючи території, будівництво переїздів, винос продуктів ерозії грунтів) Відбулося сильне замулення русла річки. При проходженні весняних паводків вода виходить з берегів і затоплює знижені ділянки.

Геолого-літологічний розріз в межах акваторії русла річки під стовпом води потужністю 0,1-03 м представлений сучасними алювіальними відкладеннями: мулами суглинні, текучопластічной консистенції, з рослинними залишками потужністю 0,1-0,3 м – ІГЕ-1, кіт ри підстилаються суглинками легкими від чорного до темно-сірого кольору, іноді бурими, мулкуватих, м’якопластичного консистенції потужністю 1,5 м до 2,4 м – ІГЕ-2. Нижче по розрізі залягають, заміщає і чергуючи один одного суглинок легкий, мягкопластічнои консистенції, з прошарками піску – ІГЕ-4, суглинок легкий, мягкопластічноійконсістенціи, з включеннями щебеню до 10% – ІГЕ-3, суглинок легкий, м’якопластичного консистенції, з включеннями щебеню більш 10% – ІГЕ-5 і суглинок важкий, консистенції, з включеннями щебеню до 10% – ІГЕ-6. Прожарювання мулкуватих відкладень становить 3-6%.

В районі смт. Солоне) під сучасними алювіальними відкладеннями з глибини від 2 до 3,5 м залягають неогенові відкладення – піски різно зернистий з включеннями щебеню – ІГЕ-12. Ниж-че по розрізі на всій дільниці досліджень в межах акваторії русла залягають з глибини від 2,0 м до 4,0 м, на ОКРЕМИХ ділянках більше кора вивітрювання кристалічного порід (дисперсна зона – суглинок з включеннями щебеню більше 10%) – ІГЕ- 13.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ

геология участка Донецк

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button