Інженерно-геологічні вишукування грунтів в Дніпропетровській області

Опубликовано: 07.09.2018 в 14:39


Інженерно-геологічні вишукування ґрунтів на об’єкті «Протиповеневі заходи на річках Самара і Бик Дніпропетровської області»

У результаті порушення водного режиму ріки Бик, що впадає в р.Самара,  протягом останніх відбулося сильне замулення русел рік Самара й Бик. При проходженні весняних паводків вода виходить із берегів і затоплює знижені ділянки заплави, високої заплави й частково знижені ділянки житлового смт.Петропавлівка.

У результаті замулення русел рік, що є природними регіональними дренами, відбувся підйом рівня ґрунтових вод, що завдає значної шкоди житловим будинкам і сільськогосподарським угіддям, які перебувають на підтоплених ділянках.

Геологічні роботи

Проведення геологічних робіт передбачає:

– розчищення р.Бик на північно-західній окраїні смт.Петропавлівка (від автомобільного мосту Петропавлівка-Брагинівка до вул.Партизанська);

– з’єднання існуючого каналу із р.Бик в північній частині смт.Петропавлівка (із переходом каналу через автомобільну дорогу Петропавлівка –Самарське);

– реконструкції каналу між вулицями Леніна-Кірова в центральній частині смт.Петропавлівка.

При проведенні геологічних вишукувань було пробурено 28 свердловин глибиною від 2,0 м до 5,3 м з відбором зразків для визначення фізичних характеристик ґрунтів.

На території району в субмеридіональному напрямку протікає р. Самара й у субширотному  – р.р. Бик і Сухий Бичок. Річкові долини всіх рік мають четвертинні тераси, а в долині р. Самара виділяється також пліоценова тераса.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

Ріка Самара – лівий приплив р. Дніпро, бере свій початок на Західному схилі Донецької височини й протікає по описуваному району зі сходу на захід. Ріка має асиметричну долину, лівий схил слабкогорбистий, пологий, правий схил більш крутий. Течія ріки в середній й нижній течії спокійна, швидкість її в межень до 0,07 м/сек, у паводок – 0,2-2,3 м/сек. Ріка Самара характеризується значною мінливістю витрат, яка повністю залежить від, випадіння атмосферних опадів. Максимальна витрата в паводок перевершує витрату в межень у кілька разів.

Ріка Бик, ліва притока р.Самари. У долині р. Бик заплава характеризується переважно плоскою поверхнею. Ширина заплави коливається від 0,5 до 2-х км. Заплава лугова, рідше чагарникова, рівна, пересічена заболоченими стародавніми рукавами й старицями, розчленована зволоженими западинами. Стариці р. Бик звивисті, що здебільшого суцільно зарослі очеретяною рослинністю.

Ширина русла 20-30 м, берега симетричні  висотою до 2 м, на більшості території  берегова ліня заросла очеретом, на середині річки очерет відсутній,  дно V, мулисте.

Основне живлення ріка одержує за рахунок весняного сніготанення. Навесні заплава частково затоплюється паводковими водами. Підйом рівня ґрунтових вод спостерігається відразу ж за підйомом рівня води в ріці.

У межах заплави спостерігається прирічковий  режим ґрунтових вод. Процес надшодження річкових вод у підземні горизонти може спостерігатися в порівняно короткий період часу – у період весняного паводку й тільки на вузьких смугах уздовж узбережжя (відбувається підпір ґрунтових вод, паводковими  водами з наступним відновленням колишнього рівня). У міру віддалення від ріки підпор запізнюється в часі й амплітуда коливань загасає. Підйом рівня води в ріці в паводок досягає 1,0 м і більше.

Геологія

Геологія в руслі річки  представлений: під стовпом води потужністю по центру річки до 2,2-3,3 м сучасними алювіальними відкладами – супіщаним  мулом, чорного кольору, текучої консистенції, втрати від прожарювання складають до 6,4 %, потужність мула коливається від 0,4-0,7 м до 1,9 – ІГЕ-1.1, які підстеляються верхньочетвертинно-сучасними алювіальними відкладами представленими на початку розчистки

– замуленим супіском, потужністю до 3,5 м – ІГЕ-1.8;

– із середини й до кінця розчистки – легким замуленим суглинком, потужністю до 1,2м – ІГЕ-1.4. (див. розріз 3-3, 4-4, 5-5);

– підстеляються алювіальні відклади дрібнозернистими середньої щільності пісками ІГЕ-1.12.

На березі річки із поверхні залягають сучасні техногенні і елювіальні відклади представлені грунтово-рослинним шаром (суглинок гумусований, рідше супісок, із включенням напіврозкладених корінь рослинності, від чорного до темно-бурого і темно-коричневого кольору) – ІГЕ-1.2.

Підстеляються НГ і ГРШ сучасними алювіально-делювіальними відкладами пред-ставленими прошарками легких і середніх суглинків, чорного і сірого кольору, від тугопластичної до м’якопластичної консистенції, сумарної потужності 3,7-4,7 м – ІГЕ-1.5, 1.6, 1.7.

Із глибини 2,6-4,0 м сучасні ґрунти  підстеляються середньо-верхньочетвертинними алювіальними відкладами представленими дрібнозернистим піском, середньої щільності, водонасиченим, у крівлі глинястим із лінзами супіску, розкритою потужністю до 1,8 м – ІГЕ-1.13.

геологические изыскания Днепр

 

Наявність важких та кольорових металів у донних ґрунтах порівняно з їхніми значеннями в ґрунтах даного регіону й залежить від характеру руслових відкладів, ступеня збагачення проб органічною речовиною й детритом. Значного перевищення граничнодопустимої концентрації в ґрунтах даного регіону не виявлен

Радіологічні дослідження показали що щільність радіоактивного забруднення у донних відкладах повсюдно не перевищуює допустимий рівень.

Геологія ділянки на всьому протязі глибиною 0,4-0,7 м., та шириною всередньому 5 м, в багатьох місцях пересипаний будівним та побутовим сміттям, простягається із південного-сходу на північний-захід. На період вишукувань (грудень 2016р) вода в днищі каналу відсутня, рівень грунтових вод справляє 0,2-0,3 м. Місцевість навколо каналу заболочена, густо зарісша очеретом. У верхів’ї каналу спостерігається деформація поверхні і приватних житлових будинків.

Можливо Вас зацікавить: геологія ділянки

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button