Інженерно-геологічні вишукування у Запоріжжi

Опубликовано: 20.03.2018 в 14:19


Інженерно-геологічні вишукування та геодезичні роботи в с.Семенівка  Мелітопольського району  Запорізької області виконані сертифікованими інженерами Геобеста для будівництва базової станції. Вартість вишукувальних робіт склала менше 1% від всієї вартості об’єкт.

Геологія ділянки

В адміністративному відношенні досліджувана ділянка розташована у центральній частині с.Семенівка Мелітопольського району, Запорізької області. Досліджуваний майданчик розташований на вільній від забудови території, на ділянці, яка межує з котельнею та Семенівським  будинком культури. У геоморфологічнім відношенні територія досліджень розташована в межах степової рівнини на правому крутому корінному  схилі  долини р. Молочна. Безпосередньо рельєф майданчика будівництва базової станції спокійний зі слабким ухилом у південно-східному напрямку убік долини р.Молочна Русло р. Молочна  розташоване на відстані 800,0 м від майданчика робіт. Перехід вододільного плато в схил долини розташований на відстані 70,0 м. від майданчика робіт. У геоструктурному відношенні геологія ділянки розташована на північному борті Причорноморської западини, у зоні зчленування із Приазовським кристалічним масивом. Кристалічний фундамент у даному районі розбитий на східчасті тектонічні блоки, що поринають у південно-східному напрямку. Потужність осадового покриву збільшується з півночі на південь – від 100 до 250 і більш метрів.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

У геологічній будові території беруть участь архейські і протерозойські кристалічні породи, їх прадавня кора звівітрювання, а також мезо-кайнозойскі осадові відкладання, серед яких виділені породи неогенової й четвертинної систем. Категорія складності інженерно-геологічних умов друга.

Інженерно-геологічні дослідження

Геолого-літологічний розріз представлений з поверхні:

 1. Насипним грунтом невеликої потужності -0,2 м.- ІГЕ-1
 2. Насипні грунти підстеляються сучасними елювіальними відкладами – грунтово-рослиний шар (супісок слабо гумусований із залишками напіврозкладених корінь рослинності, темно-коричневого кольору напівтвердий), потужністю до 0,4 м – ІГЕ-2;
 3. Із глибини 0,6 м до глибини 1,3 м сучасні ґрунти підстеляються верхньочетвертинними еолово-делювіальними відкладами представленими легким лесовим супіском, темно-коричневого кольору, напівтвердої консистенції, потужністю 0,7 м – ІГЕ-3;
 4. Із глибини 1,3 м верхньочетвертинні відклади підстеляються піщаними морськими неогеновими відкладами понтичного ярусу охристо-коричневого кольору

3.1 Пісок пилуватий, в інтервалі 1,3-2,7 м. глинястий, жовтувато-коричневато-охристий сухий, із прошарками рихлих карбонатів, потужністю 1,4 м – ІГЕ-4;

3,2  Із глибини 2,7 м до глибини 3,3 м піском дрібнозернистим, глинястим, світло-жовтого кольору, сухим, загальною потужністю 0,6 м – ІГЕ-5;

3.3 Із глибини 3,3 м пилуватим піском, щільним, маловологим, від рижого до жовтувато-коричневого кольору, із прошарками піска дрібнозернистого, із рудими плямами залізисті,  розкритою потужністю 5,7 м – ІГЕ-6.

Досліджувані ґрунти не просадні у зв’язку із незначною потужністю лесових ґрунтів ( потужність до 0,6 м). Неогенові відклади по умовам  утворення не просадні.

Можливо вас зацікавить: буріння свердловин

Ґрунтові води при  бурінні до глибини 9,0 м не розкриті. По ступені потенційної підтопленості досліджувана ділянка відноситься до потенційно не підтопленої території.

геология земельного участка МелитопольГеология мелитополь

 

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button