Інженерно-геологічні вишукування в Дніпропетровській області

Опубликовано: 19.03.2018 в 17:34


У геоструктурному відношенні досліджуваний район розташований у центральній частині Українського Кристалічного щита в межах Криворізько-Кременчукської структурно-фаціальної зони і відрізняється складною геологічною будовою кристалічного фундаменту, у будові якого беруть участь метаморфічні й ультраметаморфічні утвореня архею й нижнього протерозою та осадові відклади кайнозою, що залягають на нерівній поверхні кристалічної основи.

Північніші досліджуваної території розташовані  гідротехнічні споруди комбінатів ПівденГЗКа, «Арселор Миттал Кривой Рог», до яких належать водонесучі комунікації, хвостосховища, ставки-накопичувачі.

Експлуатація Криворізького залізорудного басейну, а також ліквідація зрошення в районі досліджень призвела до істотних змін гідрогеологічних умов.

Створення хвостосховищ порушило природний режим підземних і поверхневих вод, при якому розвантаження відбувається в балки, яри, долини рік. У результаті створення хвостосховищ і ставків-накопичувачів у балках відбувається інфільтрація води в залягаючі нижче водоносні горизонти й зміна гідрогеологічних умов.

Ліквідація зрошення в районі досліджень привело к зменшенню інфільтраційного питання  на масивах зрошення та зменшення підземного стоку в балки.

Геологія ділянки

Досліджувана територія (реконструкція водойм) розташована в верхів’ї балці Широка.

Балка Широка є лівою притокою балки Свистунова і спрямована на південно-захід. Балка Широка коритоподібної форми, праворуч і ліворуч вона приймає ряд менших  балок та ярів.

Ширина балки від 40-50 м до 150 м, глибина урізу балки 5-6 м. Тальвег балки зарослий очеретяної рослинністю, заболочений.

Можливо вас зацікавить: геологія земельної ділянки

В верхів’ї балці  тальвег перетинається греблями, водопропускні споруди на котрих знаходяться в аварійному стану; греблі на декількох ділянках розрити і частково зруйновані. Руйнація гребель, знесення продуктів ерозії при площинному змиву привело до замуленню водойм.

Геологічні вишукування

Виконання інженерно-геологічних вишукувань передбачено реконструкція 3-х водойм побудованих в 60-70-х роках. В 70-80-х роках в наслідок зрошення земель на прилягаючих території відбулося збільшення інфільтраційного живлення і збільшення величини підземного потоку в напрямку балки Широка, розвантаженню в днищі балки і наповнення водойм. Також в наслідок скидання зрошувальних вод по зрошувальним каналам відбувалося наповнення водойм.

Ліквідація зрошення в районі досліджень привело до зменшенню інфільтраційного живлення за рахунок зрошувальних вод на масивах зрошення та зменшення підземного стоку в балку Широка.

Ухил ґрунтового потоку на досліджуваної території спрямований з вододілів в сторону днища балки Широка.

Зменшення підземного стоку в останні роки, руйнування водопропускних споруд, а також знесення продуктів ерозії при площинному змиву і замулення днищ водойм привело до зменшенню стовпа води в водоймах.

В теперішній час наповнення водойм в балки Широка відбувається за рахунок поверхневого стоку.

Враховуючи існуючий гідрогеологічний й гідрологічний стан на геології ділянки існування водойм у верхів’я балки Широка можливо лише за рахунок розчищення днища водойм, реконструкції гребель і водопропускних споруд.

Можливо вас зацікавить: геологічна зйомка

Ґрунтові води на період досліджень залягають на глибинах від 0,0-0,2 м в днищі балки, до 3,6-4,0 м в межах її схилів.

У природних умовах потік першого від поверхні водоносного комплексу спрямований із вододілів у б. Широка.

Лесовидні ґрунти  у природних умовах залягання на схилах балки вище рівня води відносяться до I типу ґрунтових умов по просіданню, лесовидні ґрунти  нижче рівня ґрунтових вод не просадні. Алювіально-делювіальні ґрунти не просадні.

геологические изыскания Днепр

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button