Інженерно-геологічні вишукування та геодезичні вишукування в Херсонській області

Опубликовано: 19.03.2018 в 16:06


Інженерно-геологічні вишукування та геодезичні дослідження виконані для обґрунтування проекту реконструкції будівлі Серогського хлібоприймального пункту Нижньосерогазького району в Херсонської області

В адміністративному відношенні геологічно-досліджувана територія розташована в східній частині селища Серогозів, Нижньосерозького району в Херсонської області на території хлібоприймального пункту.

Геологія ділянки

Проектована реконструкція робочої башти знаходиться на території хлібоприймального пункту і розташована в ряд з елеваторами, з якими вона з’єднується вставками; з боку головного фасаду робоча башта підземним тунелем з’єднується з прийомно-очистним пристроєм. З боку дворівневої фасади вздовж робочої башти та елеваторів проложена під’їзні зілізнічні  колії. Робоча башня має габаритні розміри 19,2х11,0 м і складається з двох ділянок висотою 50,9 м і 37,5 м. Основне технологічне навантаження несе ділянка висотою 50,9 м.

В процесі експлуатації башта піддається нерівномірним деформаціям. Характер деформування складний. Максимальне відхилення від вертикалі зафіксоване з боку головної фасади; Відхилення від вертикалі робочої башти має північно-східний напрямок і становить 619-739 мм.

За результатами проведених досліджень максимальний крен споруди складає 0,0122-0,0145, що в 4,07-4,83 рази перевищує гранично допустиму величину  для даних споруд.

За період моніторинга були виставлені маячі, фіксувальні відхилення башти від вертикалі, за якими виконано 19 знімків інформації про крену споруди. В процесі обробки виконаних вимірів було зроблено висновок, що крен барабанів з потоком часу продовжує збільшуватися.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Площадка перед елеватором і робочою баштою з боку головної фасади заасфальтованаз слабким ухилом у бік головної фасади; що недопустимо особливо, коли випадають осадки. Зі сторони фасадного двору уздовж привокзальних залізничних колій, територія осипана добре фільтруючими суглинками з шарами піску та ракушки.

Відсутність випаровування на заасфальтованій території робочої башти з боку головного фасаду, а також інтенсивна замочка грунтів в результаті великого прориву вододілу в 80-х роках у районі розвідувальних свердловин призвели до зміни фізико-механічних властивостей грунтів у підставі основ робітників башни: і, зокрема, до збільшення щільності грунтів, збільшення вологості та неравномірного розсипання грунтів по площі під усіма основами робочої башти., що в підсумку і привело до крену башти у бік більшого розтину грунтів.

Інженерно-геологічні дослідження

В геоморфологічному відношенні досліджуваний ділянка знаходиться в межах полого-нахиленої лесової аккумулятивно-денудаціоної рівнини на скіфській сірій породі з широким розвитком підходів із регіональним ухилос поверхні в південному напрямку.

Можливо вас зацікавить: гідрогеологічні вишукування

Геологія ділянки розташована в межах північної частини Причорноморської западини.

В інженерно-геологічних вишукуваннях беруть участь архейські та протерозойські відклади, їх кора вивітрювання, осадові відкладення мезозою та кайнозою.

Грунтові води в межах ділянки реконструкції робочого басейну розташовані на глибині 15,6-15,9 м.

геология Херсон

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button