Інженерно-геологічні вишукування у Донецькій області

Опубликовано: 18.07.2018 в 11:36


Інженерно-геологічні і гідрогеологічні вишукування для об’єкту “Реконструкція кріплення берегів і розчистка русла р. Бахмутка в межах м. Артемівська Донецької області”.
Досліджувана територія розташована в межах населеного пункту м.Артемівськ Донецької області.

Інженерні вишукування 

Всього пробурено 67 свердловин глибиною від 1,5 до 4,0 м. Загальним метражем 149,8 м. Свердловини бурились безпосередньо в руслі річки і на її схилах.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

Після інженерних вишукувань із свердловин відбиралися зразки ґрунтів порушеної та непорушеною структури для визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів. Для визначення хімічного складу підземних і поверхневих вод відібрані проби води з річки і з ко-лодязю в пер Ростовський.

Можливо Вас зацікавить: аналаз грунтів

Річка Бахмутка належить до басейну річки Сіверський Донець та є його правим притоком. Вона бере початок в заболоченій низовині північних схилів Донецького Кряжа на висоті 302 м. над рівнем моря, формуючи на всій течії  Бахмутську улоговину. Довжина річки 86,5 км, падіння 2,928м, ширина долини від 1,6 до 3,5 км, заплави – 200 м, русла – до 10,0 м.

Живлення р.Бахмутка в основному талими сніговими водами, значну роль відіграють і грунтові води, які виходять у вигляді джерел з вапняків, пісковиків, крейдяних порід, які виходять на поверхню в її верхів’ях.

Інженерно-геологічні вишукування проводилися в межах Донецької фізико-географічної області Кринська-Нагольчанського фізико-географічного району.

Замулення русла простежується по всій довжині геології ділянки і досягає потужності від 0,5 до 3,0 м. Заростає русло очеретною рослинністю та на деяких ділянках досягає 75% від загальної площі.

Геологія ділянки

На ділянках, де простежується постійний водотік, спостерігається гідравлічний зв’язок підземних вод з поверхневими і режим річки близький до прирічкових. Прирічні режим ґрунтів-вих вод спостерігається в межах заплави річки і першої надзаплавної тераси.
В період проходження паводку спостерігається підпір грунтових вод паводковими з подальшим відновленням колишнього рівня.

Геологія представлена:

На всім течение русла р.Бахмутка перевідкладені суглинки перекриті шаром мулу потужністю від 0,5 до 2,8-3,0м. Потужність сучасних алювіальних відкладень досягає 5,0 м.

Борти річки у верхній частині перекриті сучасними техногенними відкладами ІГЕ-1, це грунти заскладовано на бортах в процесі раніше проведеного розчищення або перенесення русла (випрямлення), в деяких місцях укріплені залізобетонними плитами, заросший трав’яною рослинністю, частково порушенними. У літологічному відношенні техногенні ґрунти представлені суглинками, глинами, ілами темно-бурими, чорними, чорно-бурими з включеннями щебеню, будівельного і побутового сміття до 10%, від напівтвердих до тугопластичних, що мають непостійну потужність від 0,5 до 1,5 м.

Під техногенними відкладами розкрити грунтово-рослинний шар ІГЕ-1а, потужністю 0,5-0,9м., який плащевидно покриває верхньочетвертинні еолова-делювіальні відклади, представлені середніми щільними коричневими суглинками ІГЕ-5 від напівтвердого туго-пластичної консистенції, середньою потужністю до 2,5 – 4,0 м. та щільними коричневими напівтвердими глинами ІГЕ-6 розкритої потужністю до 2 -х м. Завершують розріз  верхньочетвертинні алювіальні глинисті замулені дрібнозернистий сірувато-жовті, сірі невеликої потужності (до 2-х м.) піски ІГЕ-8 (скв.№ 5,27,30) з великою кількістю черепашки, або з напівокатанними або гострокутними зернами дерев’яного наповнювача, які підстилаються верхньо-четвертинними текучепасичними супесями ІГЕ-7.

Инженерно-геологические изыскания

Причому піщані прошарки в заплаві річки зустрінуті тільки на ділянці річки простягаючими близько 1000,0 м., з початком в 400м. на північі від дамби Південного водосховища в уже розчещенну ділянку русла.

Водорясність алювіальних відкладень першої надзаплавної тераси нерівномірна. Коефіцієнти фільтрації коливаються від 0,1 до 3,0 м / сут.

Заплава річки. Сучасні алювіальні відклади, що складають заплаву річки, приурочені до алювіальних відкладів заплави і високої заплави річки Бахмутка. Залягають вони на розмитій поверхні Пермських відкладень палеозою, або на верхньочетвертинній алювіальній і еолово-делювіальних відкладах четвертинної системи. Мули, що залягають безпосередньо під столбом води, суглинні, з великою кількістю полуокатаною дресвяного наповнбвача , коефыцієнт пористості е> 1 ІГЕ-2, характеризуються вмістом гумусу в профілі донних відкладів (мулів) складової 4,9-7,8 %.

Під ілами розкриті чорні замулені перевідкладені щільні суглинки ІГЕ-3 і глини ІГЕ-4 тугопластичні, також з великою кількістю полуокатаним дресвяним наповнювачем. У донних відкладеннях спостерігається велика кількість побутового та будівельного сміття, коренів рослин і очерету.

Грунти ІГЕ-2,3 характеризуються неоднорідним складом, наявністю органічних і рослинних залишків, при цьому відзначається їх підвищена вологість і різна ступінь щільності, внаслідок чого, ці породи не рекомендується використовувати в якості природного основою фундаментів і підлягають виїмці.

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button