Інженерно-геологічні вишукування у Полтавській області

Опубликовано: 26.03.2018 в 16:24


Інженерно-геологічні вишукування у Полтавській області

Інженерно-геологічні та геодезичні в м.Глобино Полтавської області виконано підрозділом інженерної геології та геодезії інженерного центру «Геобест»

В адміністративному відношенні геологія земельної  ділянки розташована в центральній частині м.Глобино Полтавської області.

У геодезичному та геологічному  відношенні досліджувана територія відноситься до середньодніпровської лівобережної терасовій рівнині (Градизька тераса) на палеогеновій основі, розташовуючись на Яготинській рівнині (морена тераса Дніпра) та представляє собою степову рівнину розчленовану ярово-балковою системою.

Геологія земельної ділянки

Раніше до забудови території зниження мало витягнуту дугоподібну форму та з’єднувалось із пр.Сухий Омельник 1,8 км східніше елеватору. В наслідок забудови м.Глобино, будівництва залізничної дороги, відбулося пересипання нижньої частини водороздільної рівнини та засипання днища витягнутої дугоподібної балки, в результаті чого, були сформовані численні невеликі за розмірами (50м на 100-200 м) замкнуті зниження, які є акумуляторами поверхневого стоку. В період інтенсивного випадання атмосферних опадів, замкнуті зниження збирають поверхневу воду із вододільних просторів, із  подальшим її інфільтруванням в ґрунтові води. В результаті чого рівень ґрунтових вод піднімається, підтоплюючи при цьому прилягаючі території.

У природних умовах потік ґрунтових вод першого від поверхні водоносного комплексу спрямований в північно-східному напрямку із боку вододільної рівнини в бік русла пр.Сухий Омельник. Характер гідроізогіпсс на південно-західній окраїні м.Глобино (район замкнутих знижень), свідчить про інфільтрацію води із застійних замкнутих знижень в ґрунтові води, створюючи при цьому купола розтікання.

Можливо вас зацікавить: геологія земельної ділянки

Істотний вплив на зменшення глибин залягання рівня ґрунтових вод (підтоплення території Глобинського елеватора СП «Нібулон»)  в останні роки зробили техногенні фактори. До них ставиться витоки води з водо несущих комунікацій і споруд на території елеватора розташованих на березі водойми №1, котра являється акумулятором поверхневого і підземного стоків.

Інженерні вишукування

Гідрогеологічні роботи на період інженерних вишукувань підтвердили підтоплений стан території елеватора СП «Нібулон»  (глибина залягання рівня ґрунтових вод до 3,0 м).

Глибина залягання рівня ґрунтових вод на період досліджень у межах геології ділянки елеватора СП «Нібулон» в залежності від рельєфу змінюється від 0  до 2,2 м.

Можливо вас зацікавить: гідрогеологічні вишукування 

Режим першого від поверхні водоносного комплексу непостійний і залежить від кліматичних і техногенних факторів. Рівень ґрунтових вод четвертинного водоносного горизонту піддається сезонним коливанням. Середня багаторічна сезонна амплітуда коливання рівня ґрунтових вод становить 1,5м.

В геолого-літологічному відношенні, ділянка робіт складена четвертинними суглинисто-супіщаними  ґрунтами потужністю до 20 м, залягаючи на харківській піскуватій глині, яка в межах досліджуваної ділянки є відносним водовідривом для першого від поверхні водоносного комплексу. Абсолютна відмітка крівлі харківських відкладів складає 76,0 м.

геология участка Полтава

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button