Інженернi та геологічні вишукування у Дніпрi

Опубликовано: 18.06.2018 в 16:57


В адміністративному відношенні геологія ділянки розташована на західній окраїні Синельніковського району Дніпропетровської області і представляє собою затоплену водами Дніпровського водосховища балку Ворона, із північного-заходу примикаючи до с.Воронівка, із південного-сходу до с.Суха Калина.

Геологічні роботи

Геологічні роботи виконувалтся на Придніпровської низовини, розташовуючись на розчленованій Гуляйпольській акумулятивній лесовій рівнині, залягаючи на неогеновій та докембрійській основі.

Балка ворона є лівою притокою р.Дніпро в межах досліджуваної території протягується із північного-сходу на південний захід. Прибережна частина частково заросла болотною рослинністю. Південна частина ділянки робіт прилягає до індивідуальної житлової забудови, ускладнена інженерними спорудами, та формуванням насипних ґрунтів.

Можливо Вас зацікавить: аналіз грунтів

Досліджувана територія характеризується неглибоким заляганням скальних порід докембрію, чим і пояснюється сильна розчленованість території. Берега водоймища круті обривисті, помірно задерновані, правий берег більш крутий, на правом схилі спостерігаються численні виходи скальних порід на денну поверхню. Схили балки розчленовані ярами, глибина врізу яких  становить до 10-15м. Днище балки пологе, ширина його становить від 100м до 600 м, із збільшенням в південному напрямку.

Інженерно-геологічні дослідження

Геологія в межах русла затоки Ворона представлений із поверхні під шаром води сучасними алювіальними відкладами – суглинистими мулами, чорного кольору, потужністю до 0,5м. В товщі суглинистих мулів іноді спостерігаються лінзи торфу. В південній частині ділянки робіт під мулами залягають сучасні алювіальні відклади представлені видозміненним суглинком, із включенням обломків ракушки прісноводних молюсків, від жовтого до бурого кольору, мягкопластичної консистенції, потужністю до 1,5 м. В центральній і північній частині ділянці робіт під мулами залягають сучасні аллювіально-делювіальні відклади представлені, перевідкладеним суглинком, від чорного до темно-сірого кольору, із включенням рідкої жорствми та щебня, рідко із лінзами піску, замуленим, мягкопластичної консистенції, потужністю до 1,7 м, потужність збільшується від верхів’їв балок до тальвегу. В південній і центральній частині ділянки робіт сучасні ґрунти підстеляються середньо-верхньочетвертинними еолово-делювіальними  відкладами представленими лесовидним суглинком, від жовтуватого до жовто-бурого кольору, місцями із включенням карбонатних стягнень, мягкопластичної консистенції, розкритою потужністю до 3,0м. В північній частині ділянки робіт сучасні ґрунти підстеляються  неогеновими відкладами сарматського ярусу представленими піскуватим супіском, жовто-сірого кольору, із включенням обломків вапняку, пластичної консистенції, потужністю до 0,7 м, яка змінюється пилуватим піском, глинястим, жовтуватого кольору, середньої щільності, насиченим водою, потужністю до 0,5 м. Із глибини 2,6-3,1 в північній частині ділянки робіт, та із глибини 1,6-3,2м  в центральній частині ділянки робіт розкриті кайнозой-мезозойські елювіальні утворення представленні уламковою зоною кори вивітрювання граніту (жорств’яно-щебеневим ґрунтом), іноді із суглинистим та супіщаним заповнювачем, невидержаної потужності від 0,3 м і більше.

Можливо Вас зацікавить: геологія ділянки

В центральній частині ділянки робіт під лесовидним суглинком залягає дисперсна зона кори вивітрювання граніту, представлена супіском, рідше суглинком із включенням жорстви, сірого кольору, пластичної консистенції, потужністю до 0,5 м.

Геологорозвідка

Геологорозвідка в межах нижньої частини схилів балки Ворона представлена із поверхні сучасними алювіально-делювіальними ґрунтами – перевідкладеним суглинком, від чорного до темно-сірого кольору, містами із включенням жорстви, в крівлі задернованим, гумусованним, від напівтвердої до пластичної (м’яко-, тугопластичної) консистенції. Іноді на берегах затоки із поверхні залягають сучасні техногенні відклади – насипні ґрунти (гумусованим суглинком, будівним сміттям), невидержаної потужністю до 1,2 м. Із глибини 0,5-1,5 м сучасні відклади підстеляються, середньо-верхньочетвертинними еолово-делювіальними відкладами представленими лесовидним суглинком, від жовтуватого до жовто-бурого кольору, місцями із включенням карбонатних стягнень, від твердої та напівтвердої до пластичної (м’яко-, тугопластичної) консистенції, із збільшенням потужності верх по схилу балки, які підстеляють кайнозой-мезозойськими елювіальними утвореннями – корою вивітрювання граніту, невидержаною потужністю.

Можливо Вас зацікавить: гідрогеологічні дослідження

В північній та центральній частині ділянки робіт із глибини 3,8-3,9 іноді залягають архей-протерозойські породи представлені тріщинуватим гранітом. В південній частині ділянки робіт до глибини 7,5 м архей-протерозойські породи не зустріті, що свідчить про занурення скального масиву в південному напрямку в бік русла р.Дніпро.

геологические работы

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button