Інженерно-геологічні вишукування у Донецьку

Опубликовано: 20.03.2018 в 13:57


Інженерно-геологічні та геодезичні дослідження виконані інженерним центром геобест для реконструкція міських очисних споруд каналізації м.Костянтинівка Донецькій області. Інженерно-геологічні та геодезичні дослідження проведені з метою уточнення геологічної будови і гідрогеологічних умов.

Інженерно-геологічні дослідженння

Територія геологічних і геодезичних робіт відноситься до західної околиці Донецького кряжа.                            В геоморфологічному відношенні ділянка геологічних і геодезичних робіт, знаходиться в зоні зчленування Центрально-донецької структурно-денудаційної рівнини з Макіївського-Дебальцевській ерозійно-денудаційних сильно розчленованою рівниною. Місцевий ухил полого знижується в північно-західному напрямку в сторону русла р.Кривий Торець. Геологія ділянки складена техногенними формами рельєфу (котлованами, відвалами виробництва, насипами та ін.). Слід зазначити, що підземні води в багатьох випадках забруднені стічно-промисловими водами. Реконструйовані очисні споруди розташовані на території з широким поширенням наземних і підземних лінійних споруд.

Можливо вас зацікавить: геологічна зйомка

Територія частково асфальтована, на ділянках вільної від інженерних споруд ростуть дерева та чагарникова рослинність. На території можуть бути старі невидимі підземні споруди. Планування поверхності, що проводилася в процесі будівництва, будівництво підземних споруд, водогінних комунікацій призвело до утворення насипних ґрунтів потужністю до 4 м. На період досліджень очисні споруди знаходяться в аварійному стані, на підсобних цегляних спорудах спостерігаються тріщини, з водогінних комунікацій і промислових резервуарів відбувається витік неочищених стічних вод. В геоморфологічному відношенні геологія ділянки ОС розташована в межах прав корінних-го схилу долини р.Кривий Торець, з долинно-балковим типом рельєфу. Ухил поверхні спрямований в північно-західному напрямку в сторону русла р.Кривий Торець, що є головною для першого від поверхні водоносного горизонту. Абсолютні позначки поверхні землі майданчики ОС змінюються в межах 97-115 м.

Геологія ділянки

Геологія ділянки представлена ​​з поверхні:

 1. Сучасними техногенними відкладами – насипними грунтами (суглинком з грудками грунту, пісок, будівельне сміття, нерівномірної щільності), невитриманою потужністю 0,8-3,2м – ІГЕ-1. Найбільші потужності насипних ґрунтів виділені на ділянках, які примикають до інженерних споруд.
 2. Під насипними грунтами і в місцях їх відсутності з поверхні залягають сучасні елювіальні відкладення, представлені грунтово-рослинним шаром (супісок гумусне із залишками напіврозкладених коренів рослин від чорного до темно-бурого кольору), потужністю 0,6-1,0 м – ІГЕ -2.
 3. Підстилаються сучасні відкладення нижньо-верхньочетвертично-елювіально-делювіальнимі відкладеннями представленими:

– дрібнозернистим піском, глинистим, пухким, від жовто-бурого до рудого кольору, витриманою потужністю від 0,0 до 0,9-1,9 м – ІГЕ-3;

– пісчаний супіском, від жовтого до темно-бурого кольору, від твердої до пластичної кон-сістенціі, потужністю від 0,0 до 1,7 м – ІГЕ-4;

– легким суглинком, жовто-бурого кольору, з включенням карбонатних стягнень, місцями опісчанення, від напівтвердої до пластичної (туго-, м’якопластичної) консистенції, потужностю від 0,0 до 1,5 м – ІГЕ-5;

– середнім суглинком, від жовто-бурого до червоно-бурого кольору, з включенням карбонатних стягнень, місцями опісчанення, тугопластичної консистенції, потужністю від 0,0 до 0,6-1,1 м – ІГЕ-6;

 1. З глибини 2,2-5,0 м четвертинні відкладення підстилаються верхньокарбоновими відкладами представленими:

– легким суглинком, слюдисто, нерівномірно пофарбованого зеленувато-рудого кольору, плямами, місцями опісчанення, від напівтвердої до тугопластичної консистенції, потужністю до 3,5 м – ІГЕ-7;

– середнім суглинком, опісчанення, слюдисто, жовто-сірого кольору з зеленуватим відтінком, від напівтвердої до м’якопластичної консистенції, потужністю до 5,7 м – ІГЕ-8.

Геолого-літологічний розріз в межах мулових майданчиків представлений з поверхні заілення супіском, темно-бурого до чорного кольору, потужністю 0,35 м, що підстилає мілкозернистимпіском, рудого кольору, потужністю 0,95 м. З глибини 1,3 м залягає руда супісь, потужністю 0,7 м, яка з глибини 2,0 м підстилає легким опісчаненним суглинком, жовто-бурого в покрівлі темно-бурого кольору, розкритою потужністю 3,0 м.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

Комплекс очистних споруд м.Констянтинівка включає різноманітні наземні и підземні інженерні спорудия, коммунікації, очисні ємності та ін. Каналізаційні стоки після проходження системи очищення по підземному трубопроводу скидаються в р.Кривий Торець, що розташовується західніше від очисних споруд. Для оцінки впливу ОС на поверхневі і підземні води, були відібрані проби води вище ОС по потоку ґрунтових вод (скв.6), нижче по потоку (скв.2), грунтові води в межах біоставків (скв.1), в межах майданчика ОС (скв.8 і скв.9), а також проби стічної води до і після очищення, проби води в р.Кривий Торець вище і нижче за течією скидання умовно очищених стоків. З вище наведених результатів хімічних аналізів слід відзначити, що стічні води після проходження через систему очисних споруд, фактично хімічний склад не мають, за винятком незначного зменшення зміст окремих компонентів таких як зважені речовини, що свідчить про несправність ОС, і необхідність їх реконструкції .

геологические изыскания

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button