Iнженерно-геологічні вишукування за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 квітня

Опубликовано: 13.03.2020 в 12:37


Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 квітня виконані центром інженерних вишукувань Геобест.

Інженерно-геологічні вишукування виконані відповідно до вимог ДБН А.2.1-1-2008 та ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва».

Метою і завданнями досліджень було:Iнженерно-геологічні вишукування за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 квітня

 • вивчення геологічної будови, встановлення глибин залягання та потужності
  усіх виділених геолого-літологічних шарів;
 • вивчення інженерно-гідрогеологічних умов (стан рівня ґрунтових вод,
  напрямок водного потоку, хімічного складу і ступеня агресивного впливу підземних вод на бетонні та залізобетонні конструкції);
 • виявлення несприятливих фізико-геологічних процесів і явищ;
 • вивчення складу та фізико-механічних властивостей ґрунтів;
 • прогноз змін інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов території з
  часом.

Для вирішення поставлених задач були виконані наступні види інженерно-геологічних робіт, види й обсяги яких визначалися геоморфологічними, гідрогеологічними та інженерно-геологічними умовами:

 1. збір та вивчення фондових матеріалів досліджуваної ділянки;
 2. рекогносцирувальне обстеження території;
 3. буріння інженерно-геологічних свердловин;
 4. відбір проб ґрунтів;
 5. відбір проби води;
 6. лабораторні дослідження;
 7. камеральна обробка бурових, польових і лабораторних досліджень ґрунтів, складання технічного звіту.

Рекогносцирувальне обстеження території включало огляд ділянки робіт та прилеглої території з метою оцінювання якості та уточнення зібраних матеріалів, які характеризують інженерно-геологічні умови району вишукувань, загального ознайомлення та попередньої оцінки умов вишукувальних робіт, візуальної оцінки геоморфологічних особливостей, рослинності, опису зовнішніх проявів екзогенних інженерно-геологічних явищ та процесів (воронки, провали і тому подібне) та попереднього розміщення гірничих виробок.

Вивченість інженерно-геологічних умовах

Згідно аналізу четвертинних та дочетвертинних карт, досліджувана територія відноситься до добре вивчених.
У геоструктурному відношенні досліджувана територія розташована в межах Волино-Подільської плити Східноєвропейської платформи.

Кристалічний фундамент плити складений із архейсько-середньопротерозойських метаморфізованих порід, має розломово-блокову будову, опускається на південному-заході до 6—8 км, перекритий верхньопротерозойсько-кайнозойськими відкладами. Платформна структура плити утворилась в результаі формування прогинів різного віку, які накладені один на одного.

Практичний інтерес в інженерно-геологічному відношенні в районі вишукувань мають відклади четвертинної системи, які представлені алювіально-делювіальними суглинками, солово-делювіальними та флювіогляціальними супісками.

Також необхідно відмітити розповсюдження на досліджуваній ділянці сучасних техногенних відкладів, котрі утворювалися в результаті господарської діяльності людини й з кожним роком мають усе більше практичне значення. Склад порід різноманітний, від відкладів, що змінили тільки початкову структуру внаслідок вторинного укладання до побутових відходів.

Буріння свердловин на ділянці

Згідно з технічним завданням та нормативними документами на досліджуваній ділянці пробурені 4 розвідувальні свердловини глибиною по 10,0 м, загальним метражем 40,0 п.м. Глибина, кількість і місця розташування свердловин погоджені із замовником. Свердловини прив’язані в планово-висотному відношенні та нанесені на план розташування свердловин.

Зі свердловин відбирались проби ґрунту для визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів, та водної витяжки. Відбір, упаковку, транспортування і зберігання проб ґрунтів здійснювали відповідно до ДСТУ Б В.2.1-4-96.

Для визначення хімічного складу ґрунтових вод і їх агресивної дії на бетон будівельних конструкцій відібрана проба ґрунтової води.

Після закінчення буріння свердловини були ліквідовані згідно «Правил ліквідаційного тампонажу свердловин різного призначення, засипки гірничих виробок і занедбаних колодязів для запобігання забруднення і виснаження підземних вод».

Лабораторні визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів, водної витяжки ґрунтів та хімічного аналізу підземної води виконані у акредитованих вимірювальних лабораторіях ТОВ «Основа та ТОВ «ДНІПРОГЕОАЛЬЯНС» відповідно до діючих методик і ДСТУ з метою їх класифікації.

Камеральна обробка результатів

Камеральна обробка результатів польових робіт виконувалася за допомогою програмного комплексу “Мicrosoft Offiсe”, програм “AutoCad”, “WenGeo” та “Геологический проводник”.

Результатом камеральних робіт являється технічний звіт про інженерно-геологічні умови, складений на підставі аналізу матеріалів лабораторних випробувань, польових досліджень виконаних групою інженерних вишукувань «Геобест»

Безпека праці

Безпека праці в польовий період здійснювалася згідно вимог техніки безпеки, що зазначені в ДБН А.3.2-2-2009 і внутрішньовідомчих “Правилах техніки безпеки при вишукувальних роботах”.

Безпека праці в лабораторний період керується чинним законодавством України, керівними нормативними, організаційними та методичними документами в галузі метрології.

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button