Погодження меж земельної ділянки

Межа – це визначення кордону земель юридичним шляхом. Вона являє собою фрагмент ділянки майнової власності. Цей фрагмент належить одночасно двом власникам, тому жоден з них не має права приймати рішення щодо володіння і будівництва на цій ділянці на власний розсуд. Тому геодезичні роботи по встановленню і закріпленню межі і площі земельної ділянки, з офіційним підтвердженням в Державному реєстрі – важлива процедура при оформленні документів на землеволодіння. Утвердження і відновлення меж власної ділянки землі – це єдиний спосіб відносин між власниками. Процедура розмежування є різновидом інженерних кадастрових робіт на погодження меж земельної ділянки з зацікавленими особами, і дає юридичне право на володіння землею з відповідним записом у реєстрі.

Фактори, що впливають на погодження меж

Діюче законодавство передбачає необхідність узгодження меж з власниками сусідніх територій для затвердження форми межового плану земельної ділянки. Встановлення меж земельної ділянки відбувається без участі зацікавлених власників в таких випадках:

 • розташування межі земельної ділянки є державним земельним володінням, що має особливу цінність. У них входять ліс, природні заповідники, сільськогосподарські території та охоронювані державою об’єкти;
 • місце розташування земельної ділянки межує з природними або штучними об’єктами державного значення з підтвердженням відомостей в кадастрових записах;
 • територія для узгодження місця розташування краю земельної ділянки є державною територією з лінійними об’єктами або відведено для будівництва лінійних об’єктів.

Щоб визначити місце для встановлення меж, необхідно звернутися до наших спеціалістів. Відповідальність за узгодження кордону землеволодіння з сусідськими територіями приймає на себе замовник геодезичних робіт. Процедура погодження межових кордонів між сусідами необхідна за умови:

 • земельні території є приватною власністю сусідів з підтверджуючими документами на володіння землею;
 • земельні ділянки сусідських територій внесені до державного облікового реєстру і вказані в записах землевпорядних документів;
 • записи в реєстрі про погодження меж земельної ділянки суміжними землекористувачами  є достовірною інформацією;
 • межі з сусідськими територіями були враховані землевласником в результаті інженерних кадастрових робіт;
 • відновлення меж земельної ділянки.

У процесі узгодження визначення меж земельної ділянки мають право брати участь як самі землевласники, так і уповноважені землевласником представники з, підтверджуючими правову компетентність, нотаріально завіреними документами.

Порядок проведення узгодження межі

Акт погодження меж земельної ділянки між сусідніми територіями – це документ з чітко регламентованими параметрами землеволодіння і вказаною загальною площею земель. Даний документ підтверджується підписами з обох сторін, що є гарантією згоди на встановлені межі. Відомості про кордон землеволодінь записуються в кадастровій карті.

Процедура проведення погодження меж земель проводиться нашою геодезичною організацією в наступному порядку:

 • виконується топографічне фотографування земельної ділянки;
 • результати роботи передаються безпосередньо інженеру, який здійснює кадастрову діяльність;
 • інженер перевіряє відомості про межі землеволодінь в Державному реєстрі, збирає, аналізує документи, що стосуються даного місця;
 • при відсутності документів кордони землеволодіння визначаються тими будівлями і природними факторами, які виконують функцію огорожі не менш як 15 років;
 • відбувається пошук контрольних знаків на території;
 • досліджується і оцінюється стан території на наявність опорних межових знаків;
 • визначаються місця повернення межі вздовж земельної ділянки;
 • за формою фігури, яка утворилася в процесі встановлення координат, через проекцію кордонних ліній земельної ділянки по горизонталі, обчислюється загальна площа землеволодіння;
 • складається Акт про погодження меж між власниками;
 • відбувається прописування акта про межування землі власниками;
 • складається креслення з параметрами землеволодіння;
 • до межового креслення додається акт про межування;
 • кадастровий план відправляють до Державної кадастрової палати;
 • вся інформація записується в кадастровому реєстрі.

Процедура оформлення актів про межування регламентована законом «Про кадастровий облік нерухомого майна». Окрім того ми виконуємо винесення меж земельної ділянки в натуру.

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button