Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку компанія «Геобест» може отримати про користувача під час використання їм сайту geobest.com.ua. Використання сайту geobest.com.ua означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє команда «Геобест».
1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:
1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно в процесі використання сайту.
1.1.2 Дані, які автоматично передаються сайтом geobest.com.ua в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до сайту компанії «Геобест». Команда «Геобест» не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті geobest.com.ua. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.
1.3. Компанія «Геобест» в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак компанія «Геобест» виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів.
2.1. Компанія «Геобест» збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг (виконання угод між фахівцем і клієнтом).
2.2. Персональну інформацію користувача компанія «Геобест» може використовувати в наступних цілях:
2.2.1. Ідентифікація боку в рамках угод і договорів з компанією «Геобест»;
2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих послуг і сервісів;
2.2.3. Зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
2.2.4. Поліпшення якості сайту компанії «Геобест», зручності його використання, розробка нових сервісів і послуг;
2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;
2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам.
3.1. Компанія «Геобест» зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.
3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
3.3. Команда «Геобест» має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:
3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;
3.3.3. Передача передбачена українським законодавством, що застосовується в рамках встановленої законодавством процедури;
3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів компанії «Геобест» або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода компанії «Геобест»

4. Зміна користувачем персональної інформації.
Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів Компанія «Геобест» приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з ній третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство.
6.1. Компанія «Геобест» має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останньому його поновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
6.2. До цій Політиці і відносинам між користувачем і компанією «Геобест», що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

7. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції.
Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в компанію «Геобест».

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2021
Call Now Button