Вишукування під будівництво у Полтавській області

Опубликовано: 04.05.2018 в 17:43


В адміністративному відношенні геологія ділянки розташована в південній  частині с.Млини Лохвицького району Полтавської області, західніше автомобільного мосту через р.Сула Млини-Лохвиця.

Геологічні дослідження

При виконанні геологічних робіт з метою одержання інженерно-геологічної та гідрогеологічної інформації виконаний комплекс робіт, види й обсяги яких визначалися геоморфологічними, гідрогеологічними та інженерно-геологічними умовами.

Для уточнення геолого-літологічної будови й визначення гідрогеологічного режиму ґрунтових вод на ділянці робіт, пробурені 12 свердловин глибиною від 3,0 м до 18,0 м з відбором зразків для визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів.

Можливо вас зацікавить: буріння свердловин

Буріння свердловин здійснювалося ручним та ударно-канатним способом верстатом УГБ-50М.  Глибина та діаметр буріння визначались цільовим призначенням свердловин.

При геологічному дослідженні ділянки встановлено, що вона відноситься до Придніпровської низовини, розташовуючись на палеогеновій основі Полтавської акумулятивної лесової  рівнин в межах Роменсько-Миргородської рівнини із вираженими у рельєфі соляними структурами.

Основними геоморфологічними елементами даного району є річкові тераси, та накладені на них пізніше сформовані ерозійні форми рельєфу (блюдцеподібні заболочені зниження, піщано-суглинисті підвищення, замулені мілководні озера, протоки, вимоїни, промоїни, балки, заплави та русла більш дрібних річок та ін.).

На формування сучасного рельєфу і водного балансу ділянки досліджень мають значний вплив техногенні фактори: будівництво доріг, засипка водостоків, розорювання схилів, та змив ґрунтів в долину та русла річок (площинна ерозія).

Данним проектомпередбачається будівництво тимчасового мосту через річку Сула в південній частині с.Млини Лохвицького району Полтавської області, з метою реконструкції існуючого мосту.

В другій половині минулого сторіччя, до будівництва  існуючого мосту, на даній території існував міст. Залишки дерев’яних паль старого мосту, а також насипи для під’їзду довжиною 50-200 м залишились на теперішній день. Будівництво тимчасового мосту планується на місті старого мосту.

В геоморфологічному відношенні геологія ділянки проходить через  русло, заплаву, та частково лівобережну надзаплавну терасу р.Сула. Поверхня ускладнена техногенними формами рельєфу (насипи для під’їзду, намивання території). Понижені ділянки заплави заболочені характеризуються застійним гідрогеологічним режимом із формуванням озерно-болотних відкладів.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

При геологічному вишукуванні грунтів за номенклатурною ознакою й властивостям розділена на інженерно-геологічні елементи, у межах яких товща є статистично однорідною.

Інженерні вишукування

Геолого-літологічний розріз в руслі річки представлений під шаром води потужністю до 2,3м сучасними алювіальними відкладами – дрібнозернистим піском, жовто-сірого кольору, середньої щільності, водо насиченими, в крівлі глинистими із прошарками супіску, потужністю до 2,3 м – ІГЕ-2.

Геолого-літологічний розріз в заплаві річки в межах під’їзних насипів старого мосту із поверхні представлений сучасними техногенними відкладами – насипними ґрунтами (пісок темно-сірий із прошарками ГРШ, та жовто-сірого супіску із жорствою) – ІГЕ-1.

В заплаві річки під насипними ґрунтами та в місцях їх відсутності із поверхні залягають сучасні озерно-болотні відклади представлені:

– заторфованим супіском, темно-коричневого кольору, пластичної консистенції, із включенням ракушки, потужністю 1,3-1,6 м – ІГЕ-4;

– супісок із включенням жорстви пісковику до 30 %, жовто-сірого кольору, пластичної консистенції, потужністю 0,8-1,1 м – ІГЕ-5, зустрітого на правому березі річки;

– супісок зеленкувато-сірий, щільний, тугопластичний, потужністю 0,4 м – ІГЕ-6, зустрітого на правому березі річки;

– суглинок легкий, темно-сірий, м’якопластичний, потужністю 1,6-2,0 м – ІГЕ-7;

– супісок піскуватий, темно-сірий, пластичний, потужністю 0,6-1,1 м – ІГЕ-8.

Із глибини 2,3 м по руслу річки та 4,4-8,5 м по заплаві річки залягають верхньочетвертинно-сучасні алювіальні відклади представлені дрібнозернистим піском, середньої щільності, сірого кольору, водонасиченим,потужністю 6,1 м – ІГЕ-10, який не маючи чітко вираженої границі, зміняється середньозернистим  піском, сірого кольору, середньої щільності,  водонасиченим, потужністю 2,5 м – ІГЕ-11.

Із глибини 17,1 м на під’їзній насипі та 8,4 м по руслу річки (абсолютна відмітка крівлі 87,7м), четвертинні ґрунти підстеляються морськими палеогеновими відкладами харківської свити – зеленкуватими алевритами.

Геолого-літологічний розріз в межах надзаплавної тераси із поверхні представлений сучасними елювіальними відкладами – грунтово-рослинним шаром (супісок гумусований), потужністю до 0,6 м – ІГЕ-3.

Із глибини 0,6 м ГРШ підстеляється верхньочетвертинно-сучасними алювіальними відкладами  представленими темно-коричневим супіском, твердої консистенції, потужністю 2,6-2,9 м – ІГЕ-9, який підстеляється дрібнозернистим піском, середньої щільності, сірого кольору, потужністю – ІГЕ-10.

Можливо вас зацікавить: аналіз грунтів

Досліджувані грунти не просадні.

геологоразведка

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button