Вишукування під будівництво Дніпро

Опубликовано: 22.08.2018 в 16:18


Вишукування під будівництво «Каналізація у с Підгородньому, Дніпропетровська  область».

На геології ділянки по трасі каналізаційного колектору пробурено 5 свердловин глибиною 3,5-5,0м.

Геологія

Найбільш давніми породами в районі досліджень є кристалічні породи докембрію, представлені сірими середньозернистими біотитовими плагіогранітами, гранітами, гранодіоритами й діоритами, що залягають на глибині більш як 65 – 130 м. У північно-східному напрямку, убік Дніпровсько-Донецької впадини, тріщинуваті кристалічні породи архей-протерозою різко занурюються.

Палеозой-Кайнозойські відклади представлені корою вивітрювання кристалічних порід, яка не має суцільного поширення по площі й не витримана по потужності. Поширення  кори вивітрювання тісно зв’язане з поверхнею кристалічного  фундаменту й сучасним рельєфом місцевості.

Палеогенова система представлена відкладами київської та харківської свитами.

Відклади київської свити. Залягають на кристалічних породах докембрію й корі їх вивітрювання; перекриваються відкладами харківської свити. Відклади київської свити складені сильно глинистими кварцовими пісками й піщаниками, що замішуються по площі, а також мергелями й мергелястими глинами. Піски дрібнозернисті, іноді щільно зцементовані вапняно-глинистим цементом у піщаник. Вище по розрізу піски поступово зміняються пісчано-мергелистою породою зеленувато-сірого кольору, та піщанистим мергелем голубувато-сірого кольору. Потужність горизонту залежить від глибини депресії  кристалічного фундаменту. Мергельний горизонт складний глибоководними мергелями й мергелястими глинами, голубувато-сірими із зеленуватим відтінком, щільними, часто глинистими. Глини світло-сірі, мергелясті. У цій товщі часто зустрічаються вапняні або глинисті алевроліти, що фаціально заміщають мергелі. Потужність київських відкладів досягає 15-20 м.

Відклади харківської свити представлені глинистими глауконітовими пісками й зеленуватими піскуватими глинами. Залягають вони на розмитій поверхні київської свити, на глибинах 13 – 20 м. Перекриваються середньо-верхньочетвертинними алювіальними відкладами надзаплавної тераси.

Загальна потужність палеогенових відкладів становить 35 – 45 м.

Нерозчленована товща алювіальних неогенових відкладів розвинені на корінних схилах долини ріки Кільчень, в межах досліджуваної ділянки розмиті. Залягають вони на відкладах харківської свити. Перекриваються зеленувато-сірими, маслиновими й червоно-бурими глинами й суглинками. Представлена товща, в основному, пісками із прошарками глин. Піски світло-сірі, зеленувато-сірі, різнозернисті, потужністю 15-25м. Глини сірі, зеленувато-сірі, щільні, легкі, у нижній частині піщанисті, потужністю 2-4м.

Нерозчленована товща пліоцен-нижньочетвертинних червоно-бурих глин у межах досліджуваної території розмиті, розвинені на корінних схилах долини ріки Кільчень. Ці глини являють собою елювіальні утворення кінця пліоцену початку четвертинного віку. Глини щільні, із включенням окислів марганцю, часто вапнякові, із щільними вапняковими стягненнями. Потужність глин 1-12м

Перекриваються алювіальні піски верхньочетвертинними еолово-делювіальними, елювіальними лесовидими суглинками, легкими рідше середніми та важкими сумарною потужністю від декількох до 7,0 м. Від світло-жовтого та жовтого до коричневого  та бурого кольору.

Сучасні елювіальні відклади – ґрунтово-рослинний шар, залягає безпосередньо з поверхні або під насипними ґрунтами, літологічно представлені гумусированим піскуватим суглинком, супіском, чорного й темно-бурого кольору, потужність становить 0,2-1,0 м.

Сучасні техногенні відклади  розповсюджені в місцях життєдіяльності людину. Утворювалися відклади в результаті господарської діяльності людину й з кожним роком мають усе більше практичне значення. Склад порід різноманітний, від відкладів, що змінили свою початкову структуру внаслідок вторинного укладання до промислових і побутових відходів.

Горизонт безнапірний. Рівень ґрунтових вод залягає на глибині від декількох до 7 м.

Водоносність алювіальних відкладів нерівномірна. Дебіт свердловин змінюються від 0,4 л/сек до 1,5 л/сек при зниженнях до 6,0 – 7,0 м.

Якість вод на геології ділянки відрізняється мінливістю. По хімічному типу води відносяться до гідрокарбонатно-сульфатно-натрієвих і сульфатно- гідрокарбонатно-натрієвим.  Сухий залишок коливається в широких межах, іноді досягає величини 4,8 г/л, однак переважним є  – від 1,5 до 3,0 г/л.

Можливо Вас зацікавить: геологія ділянки

Води горизонту піддаються поверхневому забрудненню й часто містять підвищений вміст нітратів органічного походження.

У геоморфологічному відношенні геологічні роботи проводились на лівобережній надзаплавній терасі р.Кільчень, із відносно пологою поверхнею. Надзаплавна тераса ускладнене витягнутими дугоподібними замкнутими зниженнями, які характеризуються застійним гідрогеологічним режимом, та являються акумуляторами поверхневого стоку. Абсолютні відмітки поверхні землі складають 56,5-58,0 м.

геологические изыскания грунта

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button