Геологічні дослідження Київська область

Опубликовано: 18.12.2018 в 16:13


Геологічні дослідження під реконструкцію торгівельного комплексу у Київській області, м. Переяслав-Хмельницький. Роботи виконувались сертифікованими спеціалістами GEOBEST.

Геологія ділянки

На момент геологорозвідки було пробурено 2 свердловини,  які мали глибину по 8 та 2 розвідувальні шурфи.

У геологічній будові досліджуваної ділянки беруть участь породи архею-протерозою, палеозою (карбон),   кайнозою (палеогенова й четвертинна система).

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГОРОЗВІДКА

Архей-Протерозойська група (АR-PR) представлена сильно метаморфізованими й дислокованими утвореннями магматичного й осадово-ефузивного комплексу (граніти, мігматити, гнейси, сланці, кварцити).

У зоні зчленування кристалічного фундаменту із Дніпровсько-Донецькою западиною спостерігається занурення кристалічних порід.

Кристалічні породи в покрівлі мають значну тріщинуватість, що поширюється на глибину до 100 м. Із глибиною тріщинуватість поступово загасає.

Палеозой-Кайнозойські відклади (Рz-Kz). Утворення цього віку представлені корою вивітрювання кристалічних порід, яка не має суцільного поширення по площі й не витримана по потужності.

Поширення  кори вивітрювання зв’язане із рельєфом кристалічного  фундаменту й сучасним рельєфом місцевості. Складена кора вивітрювання пухкими, рідше щільними породами, первинними каолінами, жорствою та ін.

Потужність кори вивітрювання змінюється від часток метра до 50,0 і більш метрів.

Палеозой (Рz). Кам’яновугільна система (С). Відклади кам’яновугільної системи залягають зі стратиграфічною незгодою на утвореннях докембрію, складаючи монокліналь із падінням  на північ-північно-схід. Потужність їх збільшується в напрямку падіння в міру занурення кристалічного фундаменту, а також у напрямку із заходу на схід.

Представлені кам’яновугільні відклади аргілітами, вапняками, піщаниками й алевролітовими сланцями.

Глибина залягання крівлі відкладів становить 80-120 м. Потужність змінюється від 0 у смузі виклинцьовування до 300 – 350 у  зоні зануренні кристалічного фундаменту.

Кайнозой (Kz). Кайнозойські відклади поширені повсюдно й представлені породами палеогенової й четвертинної системи.

Палеогенова система (Р) представлена бучакськими, київськими й харківськими утворенями, які мають повсюдне поширення.

Бучакська свита (P2bc). Відклади бучакської свиті на території досліджень трансгресивно залягають на відкладах кам’яновугільної системи й на досліджуваній території представлені морською фацією.

Літологічно відклади бучакської свити складені кварцовими й глауконітовими, іноді вуглистими пісками переважно дрібнозернистими, рідше різнозернистими, сірими, зеленувато-сірими, в підставі шару із кремнієвою галькою, іноді із прошарками піщаника. Залягають у долині ріки Самара на глибині 50-60 м і більш, потужність відкладів -10-20 м. У крівлі їх залягають відклади київської свити.

Київська свита (P2kv). Відклади київської свити залягають на породах бучаку й перекриваються харківськими утвореннями. Представлені вони мергелястими глинами, мергелями й  глинистими піщаниками. Залягають у долині ріки на глибині 35-50 м, потужність відкладів  15-20 м іноді більше.

Харківська свита (P3hr). Відклади харківської свити залягають на відкладах київської свити, у межах досліджуваної території перекриті алювіальними відкладами заплавми і надзаплавних терас р.Самара. Літологічно відклади харківської свити представлені піскуватою глиною, глинястим зеленувато-сірими пісками; сірувато-зеленими піщаниками, алевритами з невеликими прошарками глин. Залягають відклади на глибині 8-25 м. Загальна потужність відкладів становить 15-20 м, іноді до 30 м.

Відклади четвертинної системи (Q) плащеподібно покривають усю досліджувану площу. Потужність їх досягає до 25 м.

У складі четвертинних відкладів виділяються алювіальні, елювіально-еолово-делювіальні, озерно-болотні, алювіально-делювіальні, еолові, елювіальні й техногенні утворення.

 Геологічні роботи

Геологічні роботи проведені на Східноєвропейської полігенної рівнини, Придніпровської області пластово-акумулятивних рівнин, Придніпровської пластово-акумулятивної рівнини на палеогенових і неогенових відкладах, розташовуючись в межах лівобережної надзаплавної тераси р. Дніпро.

Геологічний розріз шурфів та свердловин преставлений:

ІГЕ-1а – Асфальт;

ІГЕ-1б – Щебінь;

ІГЕ-1 – Насипний ґрунт (ГРШ, суглинок, супісок із включеннями будівельного сміття та щебню);

ІГЕ-2 – Супісок лесовий, твердий, в підошві з прошарками піску, палево-жовтий;

ІГЕ-3 – Супісок пластичний, із включеннями карбонатів, з прожилками окису заліза, сірий;

ІГЕ-4 – Пісок пилуватий, насичений водою, жовтий.

На момент проведення геології фундаменту можна зробити висновок, що він знаходиться у задовільному стані, пошкоджень не виявлено. РГВ виробками не розкритий. При візуальному обстеженні ознак нерівномірної просадки фундаментів чи їх деформації не виявлено.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЯ ФУНДАМЕНТУ

геологические исследования Киев

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button