Геологічна розвідка ділянки у Кіровоградській області

Опубликовано: 02.05.2018 в 15:52


Інженерно-геологічні вишукування виконані для обґрунтування проекту «Будівництво башти Н = 60м за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, на территорії Зеленської сільської ради, с.Зелене, вул.Пушкіна (пусковий комплекс KD0089)» виконані інженерно-геологічними центром «Геобест».

Геологічні дослідження

В адміністративному відношенні ділянка геологічних робіт, відведена під будівництво вежі, розташована на південно-західній околиці с. Зелене Петрівського району Кіровоградської області, по вул.Пушкіна.

Геологія земельної ділянки розташована на вільній від забудови території, майданчик будівництва порита, заросла кустарної рослинністю висотою до 2 м, на окремих ділянках спостерігаються брили кристалічних порід.

Можливо вас зацікавить: геологія ділянки

В геоморфологічному відношенні геологія ділянки відноситься до правого корінного схилу долини б.Зеленая, розташовуючись в межах нижньої частини схилу вододільного плато, з овраж-но-балковим типом рельєфу. Ухил поверхні в східному напрямку в бік тальвега б.Зеленая.

Інженерно-геологічні вишукування

Для уточнення геолого-літологічного будови на майданчику виконані інженерно-геологічні вишукування для будівництва – пробурена свердловина глибиною 9,0 м з відбором монолітів для визначення фізико-механічних і грунтах властивостей ґрунтів.

Досліджувана товща грунтів по номенклатурною ознакою, властивостям і генезису розділена на інженерно-геологічні елементи, в межах яких товща є статистично однорідною за складом і властивостями.

Геолого-літологічний розріз на майданчику проектованого будівництва з поверхні представлений:

 1. Сучасними елювіальними відкладами- грунтово-рослинний шар (суглинок гумусірованний із залишками напіврозкладених коренів рослин, чорного і темно-бурого кольору) потужністю 0,6 м – ІГЕ-1;
 2. З глибини 0,6 м сучасні відкладення подстилаются середньо-верхньочетвертичними елювіальними, еолово-делювіальнимі відкладеннями представленими:

– до глибини 1,7 м легким лесовидні суглинки, жовтого з глибини 1,0 м темно-бурого кольору, твердої консистенції, потужністю 1,1 м – ІГЕ-2;

– з глибини 1,7 м до глибини 2,6 м середнім суглинком, сильно карбонатізірованних, жовто-бурого кольору з включенням світло-сірого, твердої консистенції, потужністю 0,9 м – ІГЕ-3.

 1. З глибини 2,6 м залягають неогенові відкладення, представлені сильно карбонатізіро-ванним важким суглинком, сірого кольору з бурими плямами, з включенням рідкісної дресви, напівтвердої з глибини 6,0 м тугопластичної консистенції, розкритої потужністю 6,4 м – ІГЕ-4.

Лесовидні відкладення (ІГЕ-2, 3) в природному заляганні відносяться до I типу ґрунтових умов за просідання (виявляють просадочні властивості при навантаженнях перевищують побутові). Потужність просідаючої товщі становить 2,0 м. Початкова просадний тиск для шару ІГЕ-2 становить – 0,90 кг / см2, для шару ІГЕ-3 становить 1,8 кг / см2, неогенові важкі суглинки (ІГЕ-4) не просідають.

Можливо вас зацікавить: аналіз грунтів

Грунтові води залягають на глибині понад 7,5 м.

Режим першого від поверхні водоносного горизонту непостійний і залежить від клімати-чних факторів. Рівень грунтових вод описуваного горизонту схильний до сезонних коливань. Середня багаторічна сезонна амплітуда коливання рівня грунтових вод становить 1,0 м. Підвищується рівень в період весняного сніготанення і знижується в посушливий час року. Ухил грунтового потоку спрямований в східному напрямку в бік тальвега балки Зелена.

За ступенем потенційної подтоплення досліджувана територія відноситься до потенційно підтоплюваною. Тип подтопляємості – III, швидкість підйому підземних вод 0,1-0,3 м / рік за перші 10 років.

Середній багаторічний нормативна глибина сезонного промерзання становить 0,9 м.

Досліджувана територія по карті сейсмічного районування відноситься до 5 бальною зоні.

сделать геологию участка

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button