Інженерно геологічні вишукування у Харьківській, Донецькій та Луганській області

Опубликовано: 09.11.2018 в 10:16


Інженерно-геологічні вишукування для поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р.Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях.

При виконанні геологічних вишукувань було пробурено 61 свердловини глибиною від 2,5 до 5,0 м з відбором зразків для визначення фізичних характеристик ґрунтів.

Можливо Вас зацікавить: БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

 

Сіверський Донець — розташований на південних схилах Середньо-Русь­кої височини і північних схилах Донецькою кряжа. Басейн Сіверського Дінця простягається в південно-східному на­прямі; середня ширина його – 200 км. За характером поверхні — це злегка хвиляста рівнина, пересічена численними долинами річок, бал­ками і ярами, нахилена вона, в основному, на південний схід.

Геологічні дослідження

Геологічні дослідження показали, що ближче до долин річок порізаність місцевості зростає. Яри право­го боку більш короткі і діяльні; вони мають велике падіння і у вер­хів’ях розгалужуються. Яри та балки лівого, більш пологого боку менш діяльні, витягнуті в довжину, мають постійні водотоки по дну.

Правий берег річки високий, крутий, порізаний глибокими ярами, які відслонюють корінні породи. Лівий берег пологий, має кілька терас. Середня ширина долини на верхній ділянці — 8—12 км, проти м. Змі­їва вона досягає 60 км, далі (на південний схід) змінюється в межах від 4 до 26 км. Найбільші звуження розташовані в місцях підходу від­рогів Середньо-Руської височини до правого берега, наприклад, по­близу гирла Осколу, коло м. Слов’яносербська та в інших місцях.

В долині Сіверського Дінця на другій його терасі значно розвине­ні дюнні піски, які простягаються смутою до 2—5 км завширшки, голов­ним чином на лівому боці річки.          Нижче гирла р. Червоної (на ділянці середнього Дінця) ширина піщаних масивів досягає 16—18 км. Піски на великій площі покриті сосновим лісом.

Заплавна тераса покрита луками, болотами, старицями. Річка тече майже на всьому протязі коло правого високого берега.

Від м. Ізюма до м.Донецьк (Росія) ширина Сіверського Дінця становить 80—100м; заплава покрита численними озерами, старицями, лісом. Багато озер і болот на другій (боровій) терасі, ширина якої по­декуди досягає 10—12 км. Правий берег долини високий, крутий, міс­цями покритий лісом, складений він крейдовими породами. Річка на цій ділянці тече на межі крейдових і кам’яновугільних відкладів. Нижче м. Каменськ-Шахтинський (Росія)  вона перетинає Донецький кряж. Долина тут звужується. Обидва береги високі, скеля­сті. Нижче за течією Сіверський Донець входить справа в район поши­рення крейдових відкладів. Лівий берег його підвищений, правий яв­ляє собою рівнину з болотами й піщаними дюнами. Ширина долини тут — 3—4 км. Нижче ст. Біла Калітва Сіверський Донець завертає на південь і утворює ряд вигинів. Коло самого гирла він завертає на південний захід і впадає в Дон за 128 км від його гирла.

Річка Сіверський Донець тече по дну долини спокійним, але потужним потоком, ширина якого коливається приблизно від 15 до 50 м. Геологічна будова заплавної тераси, що підноситься на 2-3м. над меженним рівнем річки, досить мінлива як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямах. До складу алювіальних відкладів входять піски, супіски,  рідше суглинки та мулуваті глини.

Корінні породи, що підстеляють алювіальні відклади заплави як за віком, так і за петрографічним складом різноманітні; вони представлені крейдою і пісками бучацького ярусу.

У зв’зку з тим, що річка Сіверський Донець протікає по різним геоструктурним провінціям, геологічна будова долини річки на всьому протязі характеризується мінливим геолого-літологічним складом

Кристалічні утворення на геології ділянки мають повсюдне поширення й представлені: породами гранітоідного комплексу – гранітами і мігматитами, а також – сланцями, гнейсами, кварцитами.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЯ ДІЛЯНКИ

Глибина залягання кристалічних порід збільшується з півночі на південь.

У цілому гідрогеологічна провінція Донецької складчастої області ставиться до районів, слабко забезпечених підземними водами. Основна частина оцінених запасів (більш 50%) припадає на водоносні горизонті в крейдових і кам’яновугільних відкладів. На експлуатації цих вод засноване водопостачання багатьох населених пунктів і промислових підприємств Донбасу.

В Донецькій області в межах басейну р. Сіверський Донець (гідрогеологічна провінція Донецької складчастої області) підземні води пов’язані переважно з верхньокрейдяним, верхньотріасовим та кам’яновугільним водоносними комплексами.

В Луганській області переважна кількість родовищ прісних  підземних вод пов’язана із верхньокрейдяним водоносним горизонтом в заплавах річок басейну р. Сіверський Донець. Частка водних ресурсів з підземних джерел у загальному об’ємі води, що використовується у народному господарстві, становить 73%.

В геолого-літологічному розрізі заплави і надзаплавних  р. Сіверський Донець виділяються сучасні алювіальні, елювіальні, делювіальні, озерно-болотні, середньо четвертинні алювіальні, еолово-делювіальні відклади, нижче по розрізу залягають відклади палеогенові, крейдові, юрські, тріасові, пермські, кам’яновугільні відклади.

Під шаром води (підруслові відкладі) і на берегах виділяються відклади:

– мули супіщані текучої консистенції, від чорного до темно-бурого кольору, в покрівлі з залишками  камишової рослинності (аIV) – ІГЕ-2; спостерігаються мули на ділянках прилягаючих к берегової частині р.Сіверський Донець на ділянках зі слабкої і практично відсутній течієй води, а також на заболочених ділянках; потужність мулів  досягає 2,5 м;

– супісок замулений, піскуватий, сіруватого кольору іноді з зеленкуватим відтінком, пластичної консистенції (аIV)  – ІГЕ-3 і супісок мулуватий, сірувато-чорного кольору, іноді за торфований, пластичної консистенції (аIV)  – ІГЕ-4; в профілі донних відкладів залягають під мулами, а в місцях їх відсутності під шаром води; потужність досягає 1,5-2 м;

– пісок пилуватий, с прошарками супіску, сірувато-жовтого кольору, злегка мулуватий, водо насичений(аIV)   – ІГЕ-5; незначної потужністю в основному 0,2-0,4 м, залягають відклади в покрівлі дрібнозернистих пісків;

– пісок дрібнозернистий, сірувато-жовтого кольору, водо насичений (аIV)  – ІГЕ-6; залягають в основі алювіальних відкладів, вкрита потужність становить 5 м;

– пісок дрібнозернистий, з включенням жорстви до 10%, водо насичений (аIV)  – ІГЕ-6а; вкриті в районі м.Новодружевськ, в покрівлі піщаної кори вивітрювання кам’яновугільних відкладів, потужність їх досягає 1,5 м;

– глина сіруватого і темно-сіруватого кольору, туго пластичної консистенції (lbIV)  – ІГЕ-7; вкриті на ділянках староріччя і заболоченими мілководдями потужністю до 0,5 м;

– суглинок сірувато-кольору, піскуватий, м’ягкопластичної консистенції (аIV) – ІГЕ-8; вкриті в розрізі донних відладів на незначних ділянках потужністю 0,3-0,6 м;

– пісок дрібнозернистий, жовтуватий (аIII) – ІГЕ-9; в межах надзаплавних терас на берегах Сіверського Донця;

– суглинок лесовідний, макропористий, жовтуватий (е, vdII-III) – ІГЕ-10; залягають на берегах незначної потужністю в межах надзаплавної тераси;

– суглинок гумусова ний, пухкий, буруватий (dIV) – ІГЕ-11; спостерігаються відклади в межах обрушених при крутих берегових схилів річки, потужність становить 0,2-0,7 м;

– жорства з піщаним заповнювачем (Kz-Mz) – ІГЕ-12; спостерігаються відклади в верхній частині розрізу палеозойських і мезозойських відкладів; вкрита потужність в заплаві Сіверьского Донця досягає 4,4 м;

– крейдові відкладі (K) – ІГЕ-13 в руслі Сіверського Донця розвідувальними свердловинами вкриті під шаром води північно-східніше с.Устінівка  Луганська область.

Можливо Вас зацікавить: ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ

геология участка Харьков

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы


Заказать бесплатную консультацию

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button