Інженерно-геологічні вишукування у Запорізькій області

Опубликовано: 08.06.2018 в 12:20


Інженерно-геологічні вишукування проводилися для об’єкта «Базова станція DNE BLC TOW за адресою: Запорізька область, Куйбишевський район, с.Благовещенка».

Геологічні дослідження

Геологічні дослідження проводилися на південно-східній околиці с.Благовещенка Куйбишевського району Запорізької області, в 30 м на південь від автомобільної дороги Благовіщенка-Білоцерківка, на вільній від забудови території, яка використовується під випас худоби.

Геологія земельної ділянки розташована на лівому корінного схилі долини р.Грузкая, в межах правого схилу місцевої балки, спрямованої в південно-західному напрямку в сторону р.Грузкая. В районі майданчика проектованого будівництва глибина вріза балки до 2 м, днище балки заросло кустарною рослинністю, водотік по тальвегу балки відсутній.

На майданчику проектованого будівництва пробурено одну свердловину глибиною 10,0 м з відбором зразків для визначення фізико-механічних і просадних властивостей ґрунтів.

Можливо Вас зацікавить: буріння свердловин

Дисперсна зона вивітрювання кристалічних порід представлений ​​опісчаненним слюдистим суглиноком з включеннями дресви і щебеню до 30%, нерівномірно забарвленими, з глибиною зі зростаючою кількістю дресви і її розмірами (ІГЕ-3) характеризується при природній вологості кутом внутрішнього тертя 22 град, питомою зчепленням (C) 31 кПа, модулем деформації (Е) 19 МПа.

Уламкова зона вивітрювання кристалічних порід, представлена ​​нерівномірно забарвленими сильновиветрелими дресвяно-щебеністими відкладеннями з пилувато-глинистими заповнювачем, (ІГЕ-4) характеризується модулем деформації (Е) – 30 МПа і розрахунковою опорою (R0) – 0,5 МПа.

За ступенем потенційної подтопляемості досліджувана територія відповідно до «Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83 *) відноситься до потенційно не підтоплюваної.

Геологічні вішукування грунтів

Досліджувані ґрунти в природному залягання відносяться до I типу ґрунтових умов за просідання (виявляють просадочні властивості при навантаженнях перевищують побутові). Сила просідаючої товщі – 1,1 м, початковий просадний тиск для ІГЕ-2 становить 1,4кг / см2, кора вивітрювання кристалічного порід (ІГЕ-3 і ІГЕ-4) не просадна.

Природним підставою проектованого споруди можуть служить грунти (суглинки і кора вивітрювання) – ІГЕ – 2, 3, 4, з урахуванням нормативної глибини сезонного промерзання (0,9 м).

Можливо Вас зацікавить: геологічна зйомка

Згідно ДСТУ Б.А.2.2-1: 2012р таблиця №1- (розподіл ґрунтів на групи в залежності від складності їх розробки) дані грунти відносяться:

ІГЕ-1 і ІГЕ-2 – номер грунтів 35-в до II групі розробки одноківшевим екскаватором;

ІГЕ-3 – номер грунтів 14 до IV групі розробки одноківшевим екскаватором;

ІГЕ-4 – номер грунтів 13 до V групі розробки одноківшевим екскаватором.

выполнение инженерно геологических изысканий

 

Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!

Мы ответим на любые вопросы

Прием звонков

Ковинчук Лидия
Ковинчук Лидия
Перемитько Сергей
Перемитько Сергей
Ткаченко Ирина
Ткаченко Ирина
Консультант по инженерным изысканиям
(098) 014 81 70
Геология

Пример геологического отчета

Посмотреть
Геодезия

Пример геодезического отчета

Посмотреть
Заказать консультацию
Наш прайс
Геологические работы Цена (грн)
Геология участка частного жилого дома (коттеджа) от 5000
Геология участка промышленного строения (склад, цех, подстанция, автозаправки, фабрики, комбинаты, и пр.) от 10000
Геология участка для высотных жилых домов от 40000
Геология для проектирования линейных сооружений (ЛЭП, водопроводы, авто и железные дороги, и пр.) от 2000 за 1км
Геология участка для площадной разведки (солнечные батареи, орошения полей, разведка карьеров, и пр.) от 1000 за 1га
Средняя стоимость бурения 1 п.м. (с техническим отчетом) для инженерно-геологических изысканий от 350 за 1 п.м.
Геодезические работы Цена
(грн)
Вынос границ 1500
Разбивка осей коттедж 1600
Топосъемка 1:500
(участок под коттедж)
2000
1 ГА топосъемка 1:500
(не застроенная)
1000
1 ГА топосъемка 1:500 (промышленная зона) 4500
1 км топосъемка для линейных сооружений (поле) 4000
1 км топосъемка для линейных сооружений (застроенная) 6500
Согласование всех коммуникаций 4000
Рекомендательные письма наших клиентов
Наши преимущества
Скорость выполнения

Мы работаем в сжатые сроки. Мы не любим растягивать свою работу, залерживать и тратить в пустую драгоценное время наших клиентов. На этапе обсуждения заказа, мы четко ставим нужный срок для проведения своей работы и укладываемся в него без всяких задержек.

Качество работы

Не смотря на большую скорость нашей работы, мы выполняем все поставленные задачи качественно и надежно. Наш огромный опыт в сфере геологических изысканий позволяет нам выполнять работу профессионально и с грамонтным подходом.

Низкие цены

То, что мы работаем быстро и качественно, никак не сказывается на цене. Мы предлагаем нашим клиентам приятные цены и регулярные акции для большей лояльности клиентов. Мы работаем по принципу цена/качество. За адекватную цену Вы получаете профессионально выполненную работу.

Комплексный подход

Обратившись к нам, Вы получаете комплексное решение той или иной задачи. Обратившись к нам, Вам не нужно больше ничего параллельно искать, где заказать дополнительно различные услуги. Мы предоставляем шикрокий спектр услуг в области инженерных изысканий.

Цена геология участка
Этапы геологических работ в

 • Предварительное изучение архивных документов, относящихся к участку строительства (если они есть).
 • Проведение полевых работ: бурение разведочных скважин, определения уровня грунтовых вод, отбор проб грунта и воды.
 • Лабораторные исследования проб грунтов и воды.
 • Камеральная обработка полученных полевых и лабораторных данных. Составление отчета, по результатам предыдущих этапов.
Цена геодезия участка
Виды геодезических работ в

 • геодезические изыскания для проектирования промышленных и гражданских объектов
 • Инженерно-геологические изыскания с согласованием
 • геодезическая съёмка для линейных сооружений
 • выкопировка 1: 2000, ситуационный план для поключения электричества и других коммуникаций
 • топографический план М 1: 500 и М 1:2000 территории любой площади
 • сопровождение при строительстве зданий и сооружений
 • промеры глубин водоемов
 • маркшейдерская съемка породных отвалов и карьеров с подсчетом обемов
 • исполнительная геодезическая съемка для ввода объекта в эксплуатацию
 • Вынос репера и границ участка в натуру
Сертификаты
Наши отзывы
Наши клиенты
Инженерно геологические изыскания для строительства Геология под фундамент Геология под коттедж Инженерная геодезия Инженерно геодезические изыскания Геодезия участка Нивелирование местности Выкопировка земельного участка
Copyright GEOBEST 2019
Call Now Button